200 uutta lehtoria kouluihin ja päiväkoteihin

 

– Ruotsalaisten koulujen tasoa on nostettava, ja hyvin koulutetut opettajat ovat tärkeä osa kehitystyötä. Lehtorin titteli antaa opettajalle mahdollisuuden myös edetä opettajan ammatissa. Nykyisin uralla eteneminen merkitsee usein siirtymää opetustyöstä byrokraatiksi. Taitavan opettajan täytyy voida luoda uraa luopumatta opettajan työstä, sanoo opetusministeri Jan Björklund. Hallitus on myöntänyt 251 miljoonaa kruunua tutkijakouluihin, joissa noin 200 opettajaa ja lastentarhanopettajaa voi kouluttautua lehtoreiksi.

Uuden rahoituksen turvin opettajat voivat suorittaa lisensiaatintutkinnon niissä aineissa, joissa heillä on opetusoikeus, tai näiden aineiden ainedidaktiikassa. Lastentarhanopettajat voivat suorittaa lisensiaatintutkinnon lasten oppimisesta ja kehityksestä, erityisesti kielellisestä ja matemaattisesta kehityksestä.

Lue lisää (ruotsiksi):
www.regeringen.se/sb/d/14065/a/162007