2007

 

2007


Dokumentation av Nordisk konferens i Kristianstad den 13-15 sep 2007

Den 13-15 september samlades nästan 150 vuxenutbildare i Kristianstad för att lyssna på intressanta föreläsningar och delta i diskussioner. Fokus var framför allt på specialundervisning/särvux, grundläggande vuxenutbildning och språkundervisning för invandrare. Konferensen innehöll också ett flertal mycket uppskattade kulturinslag, bl a en nordisk körkonsert. Konferensen var den tredje i ordningen och anordnas vartannat år.
Här nedan kan du studera en del av materialet från föreläsningarna i pdf-format.

Göran Björnberg, Lärcentra Gotland
Kvalité i distans- & flexstudier

Pär Lindqvist, Projektledare NÄRMA

Kerstin Hyltmark, Sfi-lärare i Landskrona
ALFA

Marianne Karlshöj, VUC Danmark

Eva Mandre, Stockholm
Terapeutisk pedagogik

Artikel om konferensen
PDF


Aktiviteter, projekt 2004-2007


Projekt Realkompetens
Best practise 30 pedagoger representerande såväl grundläggande vuxenutbildning som språkutbildning för invandrade samt specialundervisning för vuxna träffades i Hadeland, Norge för att utbyta erfarenheter.
Projektet har haft ett möte i Hadeland 28- 30 mars 2007.
Anteckningar från mötet:
PDF

Nordisk konferens i Drammen 7-9 april 2005
Referat från konferensen: PDF

Voksne funktionshemmedes læring
Skandinavisk innsats i takt eller utakt? – en kartlegging i innovativt perspektiv 2004-2005.
Projektrapporten:
PDF

Mobilitet 2004
Förberedande studiebesök mellan olika länders vuxenutbildningsenheter, för utbyte mellan såväl pedagoger som studerande.