2008

 

Dialog 2008

ett artikelurval / koottuja artikkeleita / selected articles

Dialog 2008 innehåller ett urval av de artiklar som publicerades i webbtidningen under samma år. Dialog 2008 trycktes i februari 2009 och finns här nedan i utskrivbar pdf-format samt pageflip, med vilken man kan bläddra i tidningen.

Dialog 2008 sisältää valittuja artikkeleita jotka julkaistiin lehden verkkoversiossa saman vuoden aikana. Dialog 2008 painettiin helmikuussa 2009 ja se on tässä alla tulostettavassa pdf-muodossa sekä selailtavana pageflip-muodossa.

Dialog 2008 contains a selection of articles published during the same year in the magazine's web edition. Dialog 2008 was printed in February 2009 and it's linked below in a printable pdf format as well as browsable pageflip format.


Dialog 2008

PageFlip version

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice