2009

 

Dialog 2009

ett artikelurval / koottuja artikkeleita / selected articles

Dialog innehåller ett urval av de artiklar som publicerades i webbtidningen under samma år. Dialog trycktes i mars 2010 och finns här nedan i utskrivbar pdf-format samt pageflip, med vilken man kan bläddra i tidningen.

Dialog sisältää valittuja artikkeleita jotka julkaistiin lehden verkkoversiossa saman vuoden aikana. Dialog painettiin maaliskuussa 2010 ja se on tässä alla tulostettavassa pdf-muodossa sekä selailtavana pageflip-muodossa.

Dialog contains a selection of articles published during the same year in the magazine's web edition. Dialog was printed in February 2010 and it's linked below in a printable pdf format as well as browsable pageflip format.


Dialog 2009 (pdf)

PageFlip version

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice