2009

 

2009


Nordisk konferens på temat kvalitet 
10-12 september 2009

En nordisk konferens på temat kvalitet i vuxenutbildningen har genomförts. De cirka 120 deltagarna från de nordiska länderna fick möjlighet att lyssna till flera intressanta föreläsare samt delta i work-shops och där i mindre grupper fördjupa sig inom olika områden. Konfererensinfo hittar du här: www.nordvux.net/object/21489/event.htm.

Nordplus projektet Kvalitetsbegreppet inom Nordisk vuxenutbildning hade ansvar för en av de sju workshops som erbjöds. Marianne Karlshöj, VUC, Danmark och Jan Tambs-Lycke, IKVO, Norge berättade om resultat från de intervjuer som hittills genomförts. Läs den sammanfattande delrapporten (länk nedan) samt hela nordplusansökan här: www.nordisknetvaerk.net

Presentation av konferensen
PDF

Inledningsföreläsning:
"Vad består kvalitet av?"
Peter Daler-Larsen
, professor i Statskunskap, Odense
PDF

Grupparbeten:
Grupp 2: Specialundervisning: Att bygga upp människor
Adolf H Petersen, lärare och Ragnheidur Linda Skuladottir,föreståndare för Hringsja
PDF

Grupp 3: Vuxenutbildning: Laering for livet - Livsveven og kjönsperspektivet
Valgerdur H. Bjarnadottir
PDF

Grupp 7: Kvalitetsbegreppet inom nordisk vuxenutbildning, delrapport
PDF 

Föreläsning i plenum:
Kreativa metoder för vuxenutbildning
Sigrun Johannesdottir, specialist hos Utbildnings Service Center
PDF

Föreläsning i plenum:
Creative and critical thinking
Hrund Grunnsteinsdottir-Krad, Consultning ehf
PDF


Delrapport (pdf)

Möte i det nordiska nätverket den 27-28 januari 2009 - Stockholm

PDF

Foto: Silje Bergum Kinsten/ norden.org, redigering: Larry Kärkkäinen
Foto: Silje Bergum Kinsten/ norden.org, redigering: Larry Kärkkäinen