2011

 

DialogWeb 2011DialogWeb förändras

NVL:s webbpublikation DialogWeb förändras från och med januari 2012.

Webbtidningens artiklar blir publicerade löpande i adressen www.dialogweb.net och utvalda artiklar också på Facebook. Bloggar och artiklar kommer att spegla det som sker inom nordiskt samarbete för vuxnas lärande, och relateras till verksamhet inom NVL:s nätverk. DialogWeb skall sätta fokus på aktuella teman under Norges förmanskap i Nordiska ministerrådet samt Europeiska Unionens temaår 2012 om aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer.

NVL utger inte längre den tryckta årspublikationen som presenterade ett urval av det föregående årets artiklar. Dessa artiklar kan läsas på webben. Tematiskt tryckt Dialog skall publiceras i 2012 i anknytning till nordisk Innovationskonferens som hålls den 4 -5 juni i Oslo.

Artiklar ur tidigare utkomna nummer kan du läsa via länkarna till vänster.


Mer om: dialog