2012

 

Sverige

Fängelsenätverk efterlyser fler specialpedagoger för vuxna

Bildtext: Lena Axelsson, klientutbildningsansvarig vid kriminalvården i Sverige, vill se fler specialpedagoger med vuxeninriktning.
Varför finns det inte fler specialpedagoger med särskild kunskap om vuxna studerande? Och när kommer mer forskning om utbildning i fängelse? Det är några av frågorna som det nordiska nätverket för fängelseutbildning lyfter fram i sina rekommendationer.
Läs mer »
 

Norden

Grundutbildning räcker inte

Nordiska fängelseundervisningsdagar ordnades för femtonde gången.
Läs mer »
 

Norden

Kvinnor i fängelse – mångfaldigt utslagna

Fängelsedirektör Kaisa Tammi-Moilanen påpekade att kvinnliga fångar måste få stärka sin självkänsla innan de kan börja ta emot utbildning.
Man måste börja med att stärka kvinnornas självkänsla, få dem att känna att de är värda något, annars är det svårt att erbjuda någon som helst utbildning. Det poängterade Kaisa Tammi-Moilanen, direktör för Vanaja öppna fängelse, då hon talade vid de nordiska fängelseundervisningsdagarna i Tavastehus i mitten av september.
Läs mer »
 

Färöarna

Uddannelse og nye beboere i Nordatlanten

Karolina Matras er cand. pæd.psych. og universitetslektor i psykologi og sprog-læseudvikling/pædagogik. Hun er Færøernes repræsentant i Alfa-rådet.
1,8 procent af den færøske befolkning er i de seneste årtier kommet til landet fra fjernere og mere eksotiske egne end de nordiske lande. Og hovedårsagerne til, at de bosætter sig i deres nye, fjerne hjemland er enten arbejde eller parforhold. En god indføring i det nye lands sprog, kultur og samfundsforhold er central for, at de inkluderes i det færøske samfund.
Läs mer »
 

NVL

Alfa og omega

Midt i september 2012 samler Alfarådet og Vox rundt 200 nordiske voksenlærere til alfabetiseringskonferanse i Sandefjord. – Dette er krevende og spennende arbeid, sier Helga Arnesen.
- Jeg sier det selv, det hjertet er fullt av, renner munnen over med, smiler leder i det nordiske Alfarådet, Helga Arnesen. Hennes hjerte er fullt av morsmål, språklæring og omsorg for analfabeter. Selv om hun ikke liker ordet analfabet. – Hvem vil vel beskrives bare ut i fra det man ikke kan?
Läs mer »
 

NVL

Framgångsfaktorer för att möta utmaningar

Fiskhallen i Stavanger. Foto: Johannes Jansson /norden.org
Samhälle och arbetsliv präglas alltmer av snabba och omfattande omstruktureringar och förändringar. Arbetslösheten ökar och det krävs kunskap och kompetens för att konkurrera om de arbetstillfällen som finns. Utan jobb glider människor lättare in i utanförskap och samhällsklyftorna riskerar att öka. Utan arbetstillfällen stannar hela samhällen upp och den gemensamma välfärden och offentliga servicen blir svår att upprätthålla. Hur blir vi framgångsrika på att hantera och möta dessa utmaningar?
Läs mer »
 

Danmark

Otte grunde til at lykkes

- I dag dør mange uddannelsesprojekter ud, fordi der ikke fra start er tænkt i, hvordan de kan forankres økonomisk og i etablerede strukturer. Fokuserer man på fremgangsfaktorerne, vil flere vigtige erfaringer blive videreført, siger Anne Liveng, RUC. Foto: Roskilde Universitet.
Danske kunstnere skaber udvikling og innovation og bidrager til et bedre arbejdsmiljø i organisationer og virksomheder. De er klædt på til opgaven af uddannelsesforløbet Kunstgreb, som er ét af godt 20 uddannelsesinitiativer, en gruppe nordiske forskere har analyseret for at identificere, hvad der kendetegner velfunderede projekter inden for efteruddannelse i Norden.
Läs mer »
 

Åland

Ett åländskt valideringssystem under utveckling

En stor del av valideringsfallen på Åland har varit personer inom sjöfartsbranschen eller inom vård, skola och omsorg. På bilden ses skolfartyget Michael Sars. Foto: Niklas Fabritius
Projektet ”Validering på Åland” når sitt slut i december 2012. Peter Strandvik från Utbildnings- och kulturavdelning vid Ålands landskapsregering tog över valideringsprojektet, då det hade stått utan projektledare i flera månader. Nu, ett år senare berättar Strandvik om både styrkor och svagheter när det gäller valideringsfrågor på Åland.
Läs mer »
 

Finland

Högskolor och företag behöver varandra

Anni Karttunen, sakkunnig inom europeisk utbildningspolitik, betonade att det alltid är individen som ska stå i centrum i en valideringsprocess.
Validering av realkompetens är en utmaning för universitet och högskolor, inte minst för att formell utbildning hittills värderats högre i högskolevärlden. Attityderna håller på att förändras och man börjar alltmera inse att universiteten drar nytta av att de via valideringen kan få reda på vilka kunskaper arbetslivet genererar och behöver.
Läs mer »
 

Färöarna

Vejledning og vejlederens kompetencer

Hanna Jensen er formand for Vejlederforeningen på Færøerne.
Vejledning for alle – hvor som helst, når som helst, var overskriften på en konference, der blev afholdt i Torshavn på Færøerne den 7. mai i år. NVL, Nordisk Netværk for Voksenlæring arrangerede konferencen i samarbejde med Vejlederforeningen på Færøerne.
Läs mer »
 

Sverige

Validering motiverar Malmöbor

Vägledningscentrum i Malmö erbjuder, förutom vägledning och validering, bland annat SFI-anmälan och personliga möten med CSN, Centrala studiestödsnämnden. Mellan 200 och 900 besöker den öppna verksamheten på Vägledningscentrum varje dag. Här syns vägledaren Cornelia Gudmundsson (till höger) med en eventuellt blivande validand.
Att få möjlighet att validera de kunskaper man fått i livet är en morot för många. Med validering går det oftast snabbare att bli behörig till ett yrke än om man går en reguljär utbildning. DialogWeb har besökt Vägledningscentrum i Malmö där ungefär 300 personer varje år får sina kunskaper validerade.
Läs mer »
 

Danmark

Validering kan styrkes betydeligt

Haukur Hardarson fra det islandske efteruddannelses- og læringscenter ETSC fremlagde tankerne fra et af dagens gruppearbejder, mens sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd Randi Jensen lyttede med.
Der er afgjort plads til forbedring, når det gælder adgangen til og den konkrete brug af validering af realkompetence. Men der er også et stort engagement i at udvikle kvalitet og styrke arbejdet med realkompetence i Norden. Sådan lød konklusionen ved et fælles nordisk seminar om kvalitet i validering, hvor status og problemer blev sat til debat.
Läs mer »
 

Danmark

Folkbildning i ett femhundraårigt perspektiv

Ove Korsgaard belyser Grundtvig i ett internationellt perspektiv. Foto: Ove Korsgaards arkiv
– Om man har turen att i sin forskning någon gång beträda ny mark känns det som att röra sig i ett vackert orört snölandskap och se sina egna fotavtryck i snön.
Läs mer »
 

Färöarna

Hen imod en formel validering på Færøerne

Den store arbejdsløshed blandt ufaglærte på Færøerne har ansporet igangsættelsen af en formaliseret validering af ufaglærte, der ønsker at videreuddanne sig. Billede: www.faroephoto.com.
Med en rekordhøj arbejdsløshed, hvor 80 procent af de arbejdsløse er ufaglærte, er anliggender som validering og kompetenceudvikling mere aktuelle end nogensinde på Færøerne. Denne kendsgerning har ansporet Erhvervsuddannelseskontoret til at påbegynde et arbejde med at formalisere validering og kompetencevurdering af ufaglærte, der ønsker at videreuddanne sig.
Läs mer »
 

Finland

Tid att tänka öppnade oanade möjligheter

För Maria Österåker har satsningen på självhushållning öppnat nya dörrar. Foto: Patricia Rodas
”Snopet konstaterar jag att det är först när jag slutade vara allt det jag trodde förväntades av mig som jag blev allt det jag ville bli. Ju mindre jag anstränger mig, desto bättre fungerar det.”
Läs mer »
 

Europa

2012 the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations – Lifelong Learning activities

Mr. Tapio Säävälä
DialogWeb was interested in learning about the policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education during the European Year for Active Ageing. Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr Tapio Säävälä Deputy Head, kindly answered some questions which will be published in a series of three articles here in DialogWeb in April 2012. The first is on Lifelong Learning activities, the second on education and employment and the third on solidarity and attitudes.
Läs mer »
 

Europa

2012 the European Year for Active Aging and Solidarity between Generations - Education

Ms Dana Bachmann
This is a second article in a series of three on policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education during the European Year for Active Ageing. DialogWeb asked Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr Tapio Säävälä Deputy Head, at the European Commission if the LLL systems in Europe are capable of providing the education and training necessary to facilitate transitions for adults preparing for a second carrier?
Läs mer »
 

Europa

2012 the European Year for Active Aging and Solidarity between Generations – Solidarity and Attitudes

Foto: Eivind Sætre /norden.org
This is the last article in a series of three on policy issues / priorities set by the European Commission related to Adult Education in 2012 the European Year for Active Ageing. Here Ms Dana Bachmann Head of Adult Education and Mr. Tapio Säävälä Deputy Head, at the European Commission answer the question on how LLL and training can enhance solidarity between generations and shift attitudes towards older.
Läs mer »
 

Sverige

Alternativa vägar till universitetet under lupp

Annelie Anderséns forskning har fört henne bland annat till Australien. Foto: Annelie Anderséns arkiv
– Det är spännande att lärande sker i så många olika former och i så många olika miljöer - både formella och informella - genom hela livet. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt.
Läs mer »
 

Europa

Europa-året 2012: Året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene

Foto: Karen Beate Nøsterud /norden.org
Europas innbyggere blir eldre og møter nye utfordringer, derfor har EU-kommisjonen valgt å markere 2012 som det europeiske år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene. Året skal ikke bare skape oppmerksomhet om de utfordringer den aldrende befolkning bringer, men også belyse de muligheter som finnes for å takle disse utfordringene.
Läs mer »
 

Färöarna

Indhold og faglige udfordringer i dagligdagen

Wanja Petersen er uddannet sygeplejerske og efteruddannet leder. Hun har siden 1998 været leder på Tilhaldið.
En lærende organisation, der går forrest med viden og kompetencer vedrørende ældres behov, og at husfolk og medarbejdere samarbejder om sundhed og trivsel både i huset og i samfundet. Dette er visionen for Tilhaldið, et hverdagscenter for Torshavns ældre borgere.
Läs mer »
 

Sverige

Kunskap i stället för bridge

Örjan Nilsson går igenom sin senaste spanskuppgift med läraren Astrid Mellbom på Senioruniversitetet i Stockholm.
Att bli pensionär innebär ofta att man får extra tid över. Ett sätt att använda den tiden är att stilla sin kunskapstörst. Senioruniversitet i Stockholm lockar många äldre till föreläsningar och seminarier inom olika akademiska områden.
Läs mer »
 

Island

”Det kommer mest an på holdningen; vi er bare så gamle som vi syns vi er”

Foto: Johannes Jansson /norden.org
Islendinger er blant de nasjoner i Europa hvor aller flest eldre, langt opp i åttiårene ennå er aktive på arbeidsmarkedet. Det indikerer at Islendingene liker å arbeide. I Island er et arbeidsliv til 75 ikke uvanlig. Hvorfor er det sånn? Det henger nok sammen med tradisjoner, holdninger og relativt lav arbeidsledighet.
Läs mer »
 

NVL

Forskarveteran värnar om mjuka värden

Det är viktigt att vi fortsätter att ta vara på den humanistiska aspekten av lärandet, det vill säga "learning to be".
Läs mer »
 

NVL

Hvor viktig er utdanning for utkantområdene i Norden?

Anna Gudrun Edvardsdottir er ved å hente mo (biobrennsel) på Isle of Lewis.
Utfordringene i de såkalte utkantområder i nordiske land endrer seg, og de kan endre seg raskt. I Lappland i Sverige var det stor arbeidsløshet på 1990-tallet. Folk flyttet for å finne arbeid. I dag er det stikk motsatt. Det er arbeidskraftmangel og mangel på mennesker til å fylle alle jobbene.
Läs mer »
 

Danmark

Velfærd har eskaleret til en svaghedens klub

- Dilemmaet er, at velfærdsydelser i sig selv øger efterspørgslen på endnu mere af samme slags. Ikke mindst i en narcissistisk epoke som vores, hvor vi hele tiden spørger hinanden om, hvordan vi har det og hvad vi føler, frem for hvad vi vil udrette, siger Ole Thyssen. Foto: CBS
Det personlige ansvar er forsvundet i det moderne danske velfærdssamfund. I dag forventer vi, at staten gør os lykkelige og fjerner enhver lidelse frem for, at vi selv tager ansvaret på os. Der er sat en moralsk deroute i gang, men ingen siger stop, fordi såvel politikere som borgere og den voksende professionelle behandlerindustri har interesser i, at velfærdshjulet fortsætter med at dreje, mener filosof Ole Thyssen.
Läs mer »
 

Finland

Hon ger folkhögskolorna skarpare konturer

Forskningsledare Renata Svedlin hoppas att hennes forskning om folkhögskolor och ledarskap ska ge en klarare bild av folkhögskolornas roll i vårt utbildningssystem.
”Det är helt grundläggande att reflektera kring hur vi skapar vårt varande och vårt samhälle.”
Läs mer »
 

NMR

Kulturen er med i rygsækken

- Flere deltagere har efterlyst, om der kan etableres et fælles nordisk uddannelsesforløb på det flerkulturelle område for vejledere. Det vil vi snart undersøge, fortæller Kai Koivumäki.
Mere viden, styrkede kollegiale netværk og øgede kompetencer i bl.a. kulturforståelse blandt vejledere kan forstærke indsatsen for borgere med udenlandsk baggrund, så de lettere kommer ind på arbejdsmarkedet. Sådan har det lydt på en række workshops i Norden, der kan munde ud i en fælles nordisk uddannelsesindsats for vejledere.
Läs mer »
 

NMR

Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.
Formannskapet i Nordisk Ministerråd er i 2012 i Norges hender. Tittelen på formannskapsprogrammet er «Velferdsstaten i et nordisk perspektiv» og utdanningsprogrammet følger opp under tittelen «Velferd i praksis». – Det vil nok ikke innebære noen revolusjoner, sier Anne Skomedal, varamedlem av SVL, rådgivningsgruppen for nordisk samarbeid om voksnes læring. - Men selv om det er preget av kontinuitet har vi jo store ambisjoner, legger medlem av SVL Gry Høeg-Ulverud til.
Läs mer »
 

Norden

Etterspørsel etter mer tall om voksnes læring

Det er en klar målsetning om å øke andelen voksne i utdanning. Alle de nordiske landene vektlegger voksnes læring, både formell utdanning og utdanning og opplæring på forskjellige områder i samfunnet.
Läs mer »
 
 
Mer om: dialog
 


(klicka på bilden, PDF, 3 Mt)

Dialog
Tema: Innovation

Detta temanummer trycktes inför den nordiska Innovationskonferensen
4 – 5 juni 2012 i Oslo.
Tidningens artiklar belyser temat ur olika synvinklar och många av skribenterna eller de som intervjuas medverkade också på konferensen.

Innovationskonferansen 2012 arrangades av NVL – Nordiskt nätverk för vuxnas lärande – på uppdrag av Nordiska Ministerrådet i samarbete i med Kunnskapsdepartementet, Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk och NFF – Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning.

Dokumentation från konferensen hittar du HÄR.

 

LLinE: Workplace learning and innovation

The theme of Lifelong Learning in Europe, LLinE, December 2012 issue is Workplace learning and innovation. The issue is co-edited with EDI-Europe, European network on employee-driven innovation. The focus is on learning - and innovative processes within European workplaces in both private and public sector – especially bottom up processes. The issue will appear online in a digital format.

 

DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Artiklarna i webbpublikationen publiceras löpande.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
The articles in DialogWeb will be published continuously.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.


 
nmr_se