2/2007: DEMOS

 
DialogWeb logo

2/2007: DEMOSLedare / Pääkirjoitus / Editorial

Danmark

Mere public service – mindre forretning

Ove Korsgaard, John Steen Johansen
Historisk har folkeoplysningen i Norden spillet en vigtig rolle i at skabe et inkluderende samfund med aktivt medborgerskab. Men tiderne ændrer sig, og der er brug for nytænkning af både ambitioner, rolle og metoder, hvis folkeoplysningen fortsat for alvor vil sætte sit selvstændige præg på debatten og samfundsudviklingen i de nordiske lande.
Läs mer »

NVL

En kogebog for et engagerende demokrati

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Til april vil blandt andre folkeoplysere og beslutningstagere kunne stifte bekendtskab med nye ideer og måske overraskende ingredienser til sammensætning af retten demokrati. Her barsler DEMOS-projektet med sin rapport ”DEMOS 2006 – En antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden”.
Läs mer »

Finland

Åboborna får rejäl chans att påverka

Områdesombuden ser till att kanalerna mellan invånare och beslutsfattare hålls öppna.
Finland har 28 lagar där kommunernas skyldighet att lyssna på sina invånare omnämns. I praktiken varierar graden av medborgarinflytande ändå mycket beroende på boendeort. En föregångare i aktivt medborgarskap är Åbo stad.
Läs mer »

Island

Udlændinge bliver ikke født i lufthavnen

Hulda Ólafsdóttir
Demokrati og invandrerpolitik i Island
Läs mer »

Norge

Kjønnsperspektivet i maktufoldelse og demokratideltagelse i Norge

Den store Makt- og demokratiutredningen i Norge, ble avsluttet etter fem års forskning høsten 2003. Da hadde et par hundre forskere vært involvert i dette arbeidet, noe som blant annet resulterte i utgivelse av 50 bøker og 77 rapporter. Ike uventet viser den at maktutfoldelse og demokratideltagelse varierer mellom kjønnene
Läs mer »

Sverige

DEMOS – renässans för den klassiska folkbildningen?

Politiken har i stor grad abdikerat i Sverige, säger Raymond Svensson
DEMOS skulle kunna innebära en renässans för den klassiska folkbildningen i Sverige.
Läs mer »

Åland

Ny kommunikationskultur behövs för likvärdigt deltagande i skärgården

Carola Eklund
Att hitta nya kommunikationssätt för att öka möjligheten till deltagande i olika sammanhang och därmed skapa likvärdiga villkor för skärgården på Åland, var syftet med en skärgårdsgemensam förprojektering som gjordes av konsult Carola Eklund i Kumlinge för ett par år sedan.
Läs mer »

Estland

In search for possibilities for collaborative thinking

Kultuuriministeri Raivo Palmaru
After Estonia’s liberation from the Soviet Union in 1991 its economy shifted to the principles of market economy. Since then the aim has also been to establish a participatory democracy as is common in the Nordic countries.
Läs mer »

NVL

Kære læser

Karen Brygmann, NVR Danmark
Karen Brygmann, NVR Danmark
”Today I decide”, hedder en internetportal i Estland. Her kan alle borgere komme med forslag til, hvad der bør gøres for at forbedre levevilkårene i det stadigt spæde demokrati. Folk tog hurtigt denne mulighed for medindflydelse til sig, og snart blev der indledt et pres for, at politikerne skulle acceptere konceptet.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

”Today I decide” on virolainen internet-sivusto, joka on avoinna kaikille kansalaisille. Sivustolla voi tehdä ehdotuksia elinolosuhteiden parantamiseksi vielä nuoressa demokratiassa. Virolaiset ovat tarttuneet hanakasti uuteen vaikutusmahdollisuuteen, ja pian sivuston avaamisen jälkeen alettiin vaatia, että myös poliitikot hyväksyisivät uuden konseptin.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

“Today I decide” is the name of an Estonian web portal open to all citizens. It is a place where people can make suggestions about how living conditions in the still new democracy could be improved. Estonians have been quick to embrace this new opportunity for influence, and before long there were calls for politicians to accept the concept.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se


ISSN 1795-8237