2/2008: Innovation

 
DialogWeb logo

2/2008: InnovationLEDARE

Vuxenstuderande mot sin vilja

William ”Bill” Parsons
Helst hade Bill Parsons genast velat ha ett jobb som motsvarade hans kvalifikationer, men innan han nådde målet blev vägen genom vuxenutbildningsdjungeln ganska snårig.
Läs mer »

Danmark

I kunsten ligger nøgle til innovation

Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
Få ledere har i dag fået øjnene op for det potentiale, der ligger i et målrettet samarbejde med kunstnere med henblik på at styrke udvikling og innovation på arbejdspladser. Her ligger ellers en vigtig nøgle til at sætte skub i de nye ideer, mange arbejdspladser savner, mener lektor Lotte Darsø, der er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet
Läs mer »

Finland

Samtalsdemokrati via internet

Medborgardiskussionen sker i mindre grupper efter att deltagarna fått bekanta sig noggrant med bakgrundsfakta.
Medborgardiskussioner på Internet kan vara ett sätt att få folk att mera aktivt delta i den demokratiska beslutsprocessen. Unikt finländskt experiment tar reda på nya möjligheter.
Läs mer »

Island

Glissent bebodd men tett forbundet på nettet

Island
I ett land som Island med mange glissent bebodde strøk og områder hvor ferdsel til tider er bergrenset, er det opplagt at benytte hver mulighet til å øke fleksibilitet i utdanningen. Med sikte på at gjøre det nemmere for beboerne at delta i videreutdanning og forskjellige studier, bygget man i slutten av siste århundre rundt om landet, en rekke utdanningssenter for etter- og videreutdanning, såkalte Símenntunarmiðstöðvar (Livslang læringssentra).
Läs mer »

Norge

Innovative tiltak for å øke kvinneandel

Svandís Benediktsdóttir
Norges nest største universitet, NTNU (Norsk teknisk naturvitenskaplig universitet) i Trondheim har satt mål av seg å få flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Derfor har de laget en egen handlingsplan for rekruttering av kvinner 2007 – 2010. Der fremkommer det at NTNU skal aktivt nyttiggjøre seg kvinners kompetanse i den faglige utviklingen.
Läs mer »

Sverige

Folkbildning i nya mötesformer

Ingemar Svensson från CFL vid en konferens nyligen där temat var ”Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter
Det blev en rejäl kick framåt när vi började se möjligheterna med nätbaserade lärgemenskaper, säger Ingemar Svensson.
Läs mer »

Åland

Från brevkurs till virtuellt café på tio år

Rektor Daja Rothberg och lektor Peter Strandvik
Ålands Handelsläroverk är en gymnasieskola som ordnar utbildningar för ungdomar och vuxna. Sedan 1998 har de erbjudit flerformsstudier för vuxenstuderande.
Läs mer »

Estland

Copying the Nordic countries as an innovation

Ene Käpp
Ene Käpp, the chairman of the board of Association of Estonian Adult Educators (Andras) finds that catching up with the Nordic countries would be a great innovation for adult education in Estonia.
Läs mer »

NVL

Kjære leser

Tor Erik
Innovasjon og læring er stikkordet for denne utgaven av DialogWeb. Tydelige tegn på innovative løsninger ser man overalt i disse dager. Nå kan man snart være tilknyttet internet hvor enn man går via data, mobiltelefon eller andre hi-tech produkter.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija

Innovaatiot ja oppiminen ovat tämän DialogWeb -numeron avainsanoja. Tällä hetkellä kaikkialla on nähtävissä esimerkkejä innovatiivisista ratkaisuista.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

Innovation and learning are the key words in this issue of DialogWeb. These days, examples of innovative solutions can be seen everywhere.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum