2/2009: Mobilitet

 
DialogWeb logo

2/2009: MobilitetDanmark

Kulturkløft Norden

Öresundsbron, foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Både som medarbejder og som virksomhed kan det være en stor udfordring at agere med succes på den side af Øresund, hvor man ikke selv har sine rødder. Såvel kulturelle koder som de politiske debatter er vidt forskellige og tager tid at aflæse, ved svensk fødte Melinda Frigyesi Almström, der arbejder som rådgiver i København
Läs mer »

Finland

Mirjam vill hellre möta en person än ett system

När Mirjam Lukola flyttade från Finland till Sverige för nio år sedan fick hon erfara att det inte var helt problemfritt att byta land även om hon kunde språket i det nya landet. Hon lärde sig också hur viktiga nätverk är.
Läs mer »

Island

Flo og fjære på arbeidsmarkedet

Demonstration utanför althingi. Foto: Johannes Jansson /norden.org
Tidevannet er en betegnelse for regelmessig veksling av vannstanden i havet og skyldes at månen og solen med sin tyngdekraft trekker vannet i havet mot seg. Flo er når tidevannet er på sitt høyeste, det kan sies å være det motsatte av fjære.
Läs mer »

Norge

Et felles nordisk arbeidsmarked, teori eller praksis?

Öresundsbron, foto: Johannes Jansson/norden.org
Svensk sørvis i Norge og stor pendlertrafikk over Øresundbroen er tydelige tegn på at vi gjerne krysser arbeidsgrensene i Norden – dersom forholdene er lagt til rette.
Läs mer »

Sverige

En stor gemensam arbetsmarknad

Öresundsbron, delar av Tornedalen och gränstrakterna i Bohuslän är några exempel på att EU-fördragets grundtankar håller på att förverkligas spontant på gräsrotsnivå.
Läs mer »

Åland

Tid krävs för att få utöva reglerat yrke vid flytt

Tre nyålänningar juristen Raluca Tomiuc från Rumänien, sjuksköterskan Maria Nordblom från Filippinerna och läraren Dace Sile från Lettland.
Juristen Raluca Tomiuc från Rumänien, sjuksköterskan Maria Nordblom från Filippinerna och grundskolläraren Dace Sile från Lettland är runt 30 år och bosatta på Åland sedan ca tre år. Att kunna söka ett jobb som motsvarar deras utbildning tar dock sin tid.
Läs mer »

Estland

Estonian Work Force Moves to Finland

Young people use the Internet for necessary information and EURES Estonia has answered many questions via e-mail, Küllike Arend said.
Last week the Tallinn Youth Work Centre organized a presentation for young people introducing them to possibilities of working abroad. 400 000 people live in Tallinn but only about ten showed up at this event. One of the organizers Gea Grigorjev said that it was a surprise that there were so few people and half of the ten turned out to be journalists.
Läs mer »

Mer om: mobilitet

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Kjære leser

Mobilitet kan lede til nye muligheter!
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

liikkuvuus voi antaa uusia mahdollisuuksia!
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

mobility can lead to new opportunities!
Läs mer »

Norden

Hallå Norden

Hav. Visby, Gotland. Foto: Johannes Jansson /norden.org
Hav. Visby, Gotland. Foto: Johannes Jansson /norden.org
Webb- och telefontjänsten Hallå Norden, som upprätthålls av Föreningen Norden (Pohjola-Norden i Finland), finns till för mobila människor i Norden samt för små och mellanstora företag. Årligen får tjänsten totalt ca 3 000 frågor på fem nordiska språk både per telefon och e-post.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se