2/2010: Tillgång till kunskap

 
DialogWeb logo

2/2010: Tillgång till kunskapDanmark

Et frisk pust fra Norden

Peter Müller
Et tæt samarbejde mellem mange forskellige institutioner og på tværs af forskellige sektorer er nødvendigt, hvis yderområder ikke skal forvandles til et museum eller slumrende sovebyer. VUC Nordjylland har de senere år engageret sig kraftigt i både regionalt og nordisk samarbejde for at få ny inspiration til at stimulere udvikling i Nordjylland.
Läs mer »

Finland

Samisk virtualskola är populär

Tisdagen den 2 mars ordnade det samiska utbildningscentret SAKK en informationsdag i Ivalo om sin distansundervisning. Vid datorerna Piia Posio och Lassa Hagman, och framför dem Eeva-Liisa Rasmus. Bakom sitter Anne Kautto från Lapplands universitet. Foto: Tero Riskilä
I Finland bor det ungefär 7 000 samer, men av dem bor bara ca hälften i den finska delen av Sápmi eller Sameland. Det samiska utbildningscentret, Sámi oahpahusguovddáš, verkar för att tillgodose samernas utbildningsbehov och trygga den samiska kulturens fortlevnad. Vuxenutbildningen, som är en del av centrets utbud, inbegriper både undervisning i de samiska språken (nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska)och yrkesutbildning i samernas traditionella näringsfång, såsom renskötsel och hantverk.
Läs mer »

Island

Utdanning for havets helter?

Det finnes få og lite varierte tilbud om utdanning for sjømenn og fiskere og slik har det også vært igjennom tidene. Foto: Alexandra Sharon Róbertsdóttir.
Islendinger har gjennom alle de århundrer de har bodd på øya der ute i Nord Atlanteren hentet en stor del av sitt levebrød fra havet. Fiskeri har spilt hovedrollen i landets økonomi, dannet grunnlaget for vekst og velferd. Islendingene har måttet kjempe for sine territorialfarvann, og fiskere og sjømenn har lenge blitt betegnet som havets helter. På tross av fiskeriets viktige rolle, finnes det få og lite varierte tilbud om utdanning for sjømenn og fiskere.
Läs mer »

Norge

Læringsmuligheter der du bor!

Elisabeth Fossmo Lien
Jeg ringer mobilnummeret til Elisabeth Fossmo Lien for å avtale et intervju. I andre enden møter jeg en blid stemme: ”Tror du at du kan ringe meg tilbake om en times tid? Jeg venter på telefon fra veielderen min på fordypningsoppgaven akkurat nå”.
Läs mer »

Sverige

Nitus – navet för distansutbildningar

Den som läser på distans kan gå till sitt kommunala lärcentrum och sköta studierna i stället för att sitta hemma och läsa.
Allt fler behöver flexibla möjligheter för att kunna studera. Nitus – Nätverket för kommunala lärcentra – samarbetar med 134 kommuner i Sverige med syftet att ge fler vuxna möjlighet till högre utbildning.
Läs mer »

Åland

Att pussla utbildning i periferin

Snickeriarbete, foto: Viveka Lindberg
För att en vuxen ska uppleva det genomförbart att börja studera är det många bitar som skall falla på plats. Frågorna kretsar kring så mycket mer än vad som skall studeras, var utbildningen arrangeras och om den är studiestödsgrundande.
Läs mer »

Färöarna

Fjernuddannelse i et fjerntliggende land

Der mangler mellem 400 og 500 uddannede pædagoger på Færøerne, så en stor del af det personale, der har pædagogisk ansvar for børnene, er ufaglærte. Faroe Photo.com, foto: Ólavur Frederiksen
Begrænsede uddannelsestilbud og geografisk afstand burde gøre fjernuddannelser til en skræddersyet løsning for mange uddannelsessøgende på Færøerne. Og tallet af dem, der uddanner sig over nettet, vokser.
Läs mer »

Estland

Räpina Folk School in difficult times

Ceramics is the most popular course in Räpina Folk School – classrooms are sometimes too small for all the interested learners.
Räpina Folk School is located in the periphery in the most distant South-Eastern corner of Estonia, directly bordering Latvia and Russia. The population density is 14 persons per square kilometer (the average of Estonia is 30), with high unemployment rate 17%, many of whom are long-term unemployed.
Läs mer »

Mer om: jämlikhet

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Kære læser

Kristianna Winther Poulsen
Kristianna Winther Poulsen
Dette nummer af Dialogweb omhandler muligheder for fjernuddannelse og adgang til uddannelse i udkantsområder.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

tässä DialogWebin numerossa käsitellään etäopiskelumahdollisuuksia ja syrjäseudulla asuvien mahdollisuuksia koulutukseen.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

this issue of DialogWeb deals with distance learning provision and the educational opportunities accessible to inhabitants of remote areas.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se