2/2012 NVL Uutisia

 

Danmark

Maahanmuuttajien mukanaan tuomia tutkintoja hyödynnetään liian vähän Tanskan työmarkkinoilla

Tanskalaisen kuntien ylläpitämän tutkimuslaitoksen AKF: uusi tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajat voivat vain harvoin käyttää entisessä kotimassaan suorittamaansa tutkintoa Tanskan työmarkkinoilla.

Lähtömaassa suoritettu tutkinto ei avaa maahanmuuttajalle ovia Tanskan työmarkkinoille. Entisessä kotimaassaan jo yhden tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajat joutuvat usein hankkimaan sen lisäksi tanskalaisen tutkinnon töitä saadakseen. Kouluttamattomiin maahanmuuttajiin verrattuna koulutetuista maahanmuuttajista paljon suurempi osa suorittaa Tanskassa jonkin koulutuksen. On resurssien tuhlausta ja kansantaloudellinen ongelma, ettei maahanmuuttajien osaamista käytetä paremmin hyväksi eikä koulutusresursseja kohdenneta kouluttamattomille maahanmuuttajaryhmille sen sijaan että koulutetaan jo tutkinnon suorittaneita. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien osaamisen arviointia tulee tehostaa.

Lataa (tanskankielinen) tutkimus osoitteessa:
www.akf.dk/udgivelser/container/2012/1026/

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Lisäpanostus aikuisten osaamisen arviointiin

Tanskan lapsi- ja opetusasioiden ministeriö panostaa lisää varoja aiemmin hankitun osaamisen arviointiin osana laajempaa pyrkimystä työvoiman formaalin osaamistason nostamiseksi. Ammattitutkintoa vailla olevien halutaan suorittavan ammattitutkinto ja ammattikoulutettujen puolestaan korkeakoulututkinto.

Uusi aiemmin hankitun osaamisen arviointiin liittyvässä raportissa mainitaan joukko esteitä, joiden vuoksi asiaa koskevat sopimukset eivät vielä ole vaikuttaneet toivotusti. Vuonna 2012 käynnistetään useita konkreettisia toimia: aikuiskoulutuskeskusten kehityssopimuksissa osaamisen arviointi on nostettu painopistealueeksi, oppilaitosten ohjausta lisätään ja kehityshankkeisiin suunnataan varoja.

Lisää aiheesta Tanskan lapsi- ja opetusasioiden ministeriön sivuilta (tanskaksi): Uvm.dk
Ministeriön alaisen työryhmän raportti (tanskaksi): Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Kiinnostus aikuiskoulutustukea kohtaan nousussa

Yhä useammat aikuisopiskelijat käyttävät mahdollisuutta rahoittaa opintonsa elokuussa 2010 uudistetulla aikuiskoulutustuella. Lakiuudistus korotti aikuiskoulutustukea keskimäärin 40 %. Viime vuonna aikuiskoulutustukea sai noin 11 000 henkilöä keskimäärin 1295 euroa kuussa.

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää puoleksitoista vuodeksi, jos hakija on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta. Tukea käytetään usein uuteen ammattiin kouluttautumiseen, mutta monet myös suorittavat loppuun kesken jääneet opinnot. Suurin osa aikuiskoulutuksen saajista opiskelee ammattikorkeakoulussa, vajaa kolmasosa yliopistossa ja neljäsosa ammattioppilaitoksessa. Naisten osuus tuen saajista on 83 %.
Aikuiskoulutustukea myöntää Koulutusrahasto, jota hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt.

Lisää aiheesta: www.koulutusrahasto.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Aikuiskoulutuksen profiilia nostetaan

Koulutus- ja tiedepolitiikan tehtävät on organisoitu opetus- ja kulttuuriministeriössä uudelleen. Uudistuksen tavoitteena on uudistaa ministeriön rakenne vastaamaan paremmin toimialojen erilaisia tarpeita ja nostaa aikuiskoulutuksen profiilia.

Uudistuksessa koulutus- ja tutkimuspolitiikan tehtävät on jaettu kahdelle osastolle – koulutuspolitiikan osastolle ja korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle. Aikuiskoulutus on saanut oman yksikön, joka kuuluu korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastoon.
Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön tehtäviin kuuluvat mm. vapaa sivistystyö, näyttötutkintojärjestelmä ja ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus, kielitutkinnot, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja avoin yliopisto-opetus sekä avoin ammattikorkeakouluopetus.

Lisää aiheesta ministeriön sivuilla: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Määräaikainen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan

15. helmikuuta – 31. toukokuuta 2012 työpaikoilla on mahdollisuus työllistää jopa 1500 rekisteröityä työtöntä työnhakijaa. Kyseessä on työnantajien, kuntien, ammattiyhdistysten ja Islannin valtion yhteinen kampanja pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan.

Työvoimaviraston koordinoima kampanja  Vinnandi vegur (”Se on mahdollista”) on suunnattu ihmisille, jotka ovat olleet työttömänä yli vuoden. Kampanjassa korostetaan yhteisiä etuja: työnantajan on helpompi ottaa uusia työntekijöitä ja työnhakijat saavat mahdollisuuden aktivoitua työmarkkinoilla. Työnantaja, joka työllistää pitkäaikaistyöttömän henkilön kampanjan kriteerien mukaisesti, saa Islannin työttömyysrahastosta työllistämistukea enintään 12 kuukauden ajan. Tuen suuruus vastaa työttömyystukea. Työllistetty työntekijä  saa työehtosopimusten mukaista palkkaa, ja työnantaja maksaa eron.
Työttömän työllistävälle työnantajalle on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia, jotka sopivat erikokoisille ja -tyyppisille organisaatioille: tavallinen työsuhde, työtoiminta, uuden työpaikan luominen, ja työssä oppiminen.

Lisää aiheesta (islanniksi): www.vinnumalastofnun.is/vinnandivegur

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Työtori avattiin

Helmikuussa Islannin työvoimavirasto avasi nuorten, 16–25-vuotiaiden työnhakijoiden työtorin.

Työtorin toteuttaa Reykjavikin kaupungin, hyvinvointiministeriön ja työvoimaviraston välinen yhteistyöhanke. Tavoitteena on lisätä nuorten mahdollisuuksia hankkia kokemusta työelämästä. Kohderyhmänä ovat ne työnhakijat, joilla on vähiten koulutusta ja kokemusta ja jotka tarvitsevat muita enemmän tukea. Työtori pyrkii täyttämään tämän kohderyhmän tarpeet. Torilla 16–25-vuotiaat työnhakijat voivat saada henkilökohtaista  opinto- ja ammatinvalintaohjausta laatiakseen tarpeisiinsa sopivia suunnitelmia. Virastot, laitokset ja kaupungissa toimivat yritykset ottavat nuoria töihin tai työharjoitteluun 1–3 kuukauden ajaksi 2–5 päiväksi viikossa. 

Lisää aiheesta (islanniksi): www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/33228

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Tulevaisuuden osaamistarpeet

Norjan hallitus on antanut parlamentille uuden tiedonannon (stortingsmelding), jonka otsikkona on «Utdanning for velferd» (Koulutuksen avulla hyvinvointia). Tiedonannossa todetaan, että terveys- ja sosiaalialan koulutusohjelmia on uudistettava radikaalisti, jotta yhteiskunnan tulevat osaamistarpeet voidaan tyydyttää.

Lisää aiheesta (norjaksi): Regjeringen.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisten konferenssi Oslossa 3.–4.5.2012

Ammattimainen konferenssien järjestäjä järjestää oppilaitoksissa toimiville ohjaajille suunnatun konferenssin, jonka tarkoituksena on parantaa uraohjauksen ja sosiaalipedagogisen ohjauksen laatua. Konferenssissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:
• Ohjaus yhtenä oppilaitoksen avaintoiminnoista
• Hyvää uraohjausta kiireisen arjen resurssipulasta huolimatta
• Inspiroidu uusien ohjaustyövälineiden mahdollisuuksista
• Ohjaajan vastuu opiskelijan motivaation ja omien valintojen tukemisessa

Lisää aiheesta (norjaksi): Confex.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Harjoituskouluista lisää laatua opettajankoulutukseen

Ruotsin hallitus haluaa parantaa opettajankoulutusta kokoamalla opettajaksi opiskelevat niin sanottuihin harjoittelukouluihin, joissa voidaan keskittyä käytännön opetustyöhön. Opettajankoulutuksen laadun parantamiseksi Ruotsissa käynnistettiin syksyllä 2012 uudentyyppinen opettajankoulutus, jonka rakenne on selkeämpi kuin vanhassa.

Opettajankoulutusta järjestävät korkeakoulut valitsevat harjoittelukoulut, joista kukin ottaa vastaan suuren määrän opettajaksi opiskelevia. Keskittäminen mahdollistaa osaavan ohjaajaverkoston muodostamisen. ja korkeakoulujen on myös helpompi seurata harjoittelujen edistymistä. Tarkoituksena on, että kokeneet, ammattitaitoiset opettajat voivat välittää osaamistaan seuraavalle sukupolvelle. Tukholman opetustoimen johtaja Thomas Persson laatii Ruotsin hallituksen toimeksiannosta esityksen harjoituskoulujärjestelmästä. Esityksen on määrä valmistua viimeistään kesäkuussa 2012.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/15623/a/185155

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kansansivistystä kansanoopperassa

Sivistysliitto Studiefrämjandet ja Folkoperan (kansanooppera) käynnistävät ensimmäistä kertaa oopperapiirejä. Tarkoituksena on levittää oopperatietoutta innostavassa muodossa erilaisille kohderyhmille. Suunnitteilla on viisi erilaista oopperapiiriä. Yksi piiri on suunnattu 1980-luvulla syntyneille, toinen sinkuille, kolmas vanhempainvapaalla oleville, neljäs eläkeläisille ja viides tiedonhaluisille. tähän mennessä suosituimpia ovat olleet eläkeläisten, tiedonhaluisten ja sinkkujen oopperapiirit.

Folkoperanin taiteellinen johtaja Mellika Melouani Melani pitää oopperapiirejä yhdessä Folkoperanin musikaalisen johtajan Joakim Unanderin kanssa.
-  Folkoperan on kansan ooppera. Haluamme tuoda oopperan mahdollisimman monien ulottuville. Haluamme antaa ihmisille avaimet oopperan maailman ja luoda kohtaamispaikan, jossa ajatukset ja keskustelut voivat kohdata, Mellika Melouani Melani toteaa.

Lisää aiheesta (ruotsiksi):
www.mynewsdesk.com/se/pressroom/studieframjandet

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Koulut kohentavat kestävän kehityksen osaamistaan

Joukko ruotsalaisia opettajia ja koulujen johtoa saa tilaisuuden syventää tietojaan kestävästä kehityksestä Kiinaan ja Bangladeshiin suuntautuvalla täydennyskoulutusmatkalla.

Kurssi- ja opetussuunnitelmien mukaan oppilaiden on määrä oppia kestävän kehityksen perusteet. Monien koulujen on kuitenkin vaikeaa toteuttaa opetussuunnitelmien tavoitteita, koska harvat opettajat ovat tietoisia siitä mitä kestävän kehityksen opettaminen on ja koska käsitteestä ei koulussa juuri keskustella. Näin toteaa Lars Nordahl, joka vastaa Internationella programkontoretin (koulutusalan kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava valtiollinen virasto) Den Globala Skolan -toiminnasta. Den Globala Skolan (Globaali koulu) tarjoaa opettajille kestävään kehitykseen ja kulttuurien väliseen ymmärrykseen liittyvää täydennyskoulutusta. Sen avulla eri puolella Ruotsia sijaitsevat koulut ja kunnat voivat sekä saada täydennyskoulutusta sekä ohjausta kotikunnassa että anoa tukea ulkomaanmatkaan. Tarkoituksena on vahvistaa koulujen mahdollisuuksia opettaa nuoria ottamaan vastuuta kestävästä kehityksestä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): HTML

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Grönland

Grönlantilaisille suunnattu online-palvelu avattiin

Usean vuoden työn jälkeen itsehallintoviranomaiset ja kunnat avasivat 27. tammikuuta 2012 uuden kansalaisportaalin, jonka tarkoituksena on koota yhteen kansalaisille tarjolla olevia mahdollisuuuksia ja palveluita.

Koulutusosion alta löytyy muun muassa tietoa kursseista, joita järjestetään erikseen ammattitutkinnon suorittaneille ja ammattitutkintoa vailla oleville. Jälkimmäisille on tarjolla esim. lyhyitä kursseja, jotka on suunnattu ensisijaisesti yli 25-vuotiaille,  suhdanneherkillä aloilla työskenteleville henkilöille. Kurssien tarkoituksena kurssilaisten osaamista joko tämänhetkiseltä alalta tai kasvualoilta (kuten rakennusala, turismi, raaka-ainetuotanto ja kunnallinen päivähoito.

Portaali: www.sullissivik.gl
Linkkejä (tanskankielisiin)  uutisiin:
www.knr.gl/da/nyheder/borgerportalen-er-i-luften
http://sermitsiaq.ag/node/117199

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Vuotuinen pohjoismainen seminaari

Nuukissa järjestettiin 8. helmikuuta 2012 pohjoismainen seminaari. Tänä vuonna vuotuisen seminaarin teemana oli koulutus.

Tervetulopuheessaan Opetuksesta, tutkimuksesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavan ministeriön edustaja totesi muun muassa seuraavaa: - Koulutus on tärkeä kivijalka kaikissa Grönlannin tulevaa kehitystä koskevissa suosituksissa. Minkä vuoksi meidän tulee kouluttautua? Mille alalle meidän tulee kouluttautua? Millaisilla toimenpiteillä voidaan edistää kouluttautumismahdollisuuksia?
- Kaikki nämä kysymykset  ovat luontevia yhteiskunnassamme. Joitakin vastauksia etsitään täällä vuoden 2012 pohjoismaisessa seminaarissa, te alan toimijat taas voitte antaa toisia vastauksia.

Grönlannin opetus- ja tutkimusministeriön sivut löytyvät osoitteista www.nanoq.gl ja dk.nanoq.gl
Linkki (tanskankieliseen) uutiseen: http://sermitsiaq.ag/node/117961

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Tutkija vietti 100 päivää vankilassa tohtorinväitöskirjaa varten

Tutkija Annemette Nyborg väitteli tohtoriksi arktisen kulttuurin, kielten ja yhteiskunnan tutkimuksen alalta Grönlannin yliopistossa 22. helmikuuta 2012. Tohtorinväitöskirjan otsikko on”Anstalten – frihedsberøvelse i Grønland” (Vankila – vapaudenriistoa Grönlannissa).

Väitöskirja on luettavissa ylipiston verkkosivuilla (ks. linkki alla). Väitöskirjaansa varten Nyborg tutki lähinnä Nuukissa ja Ilulissatissa sijaitsevia vankiloita.  Johtopäätöksenä hän toteaa, että grönlantilaiset vankilat ovat kokonaisvaltaisia, ainutlaatuisia laitoksia, joissa vankeja autetaan kohti uutta, parempaa elämäntilannetta.

Linkkejä (tanskankielisiin) uutisiin:
http://sermitsiaq.ag/node/118983
www.uni.gl/OmIlisimatusarfik/Aktiviteter/tabid/337/Default.aspx

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Europa

The EAEA Award for Adult Learning (Grundtvig Award) 2012

Innovative Approaches in Adult Education and Learning — Activating Older Learners

Each year, the European Association for the Education of Adults celebrates innovation and excellence in adult education. The Grundtvig Award highlights project results that produce new ideas, new partnerships, new methodologies and a new understanding how we can work in adult learning. In 2012, EAEA is looking for projects that tackle Activating Older Learners.
2012 is the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations. A chance for all of us to reflect on how Europeans are living longer and staying healthier than ever before — and to realize the opportunities that represents.
EAEA is especially looking for projects that promote the active participation of older learners in society. Topics can include aspects of intergenerational learning, innovative partnerships as well as projects that promote policy changes that recognize the importance of learning for older people.
Entries must be received until Monday, 5 March 2012, at the EAEA office.

More information: www.eaea.org/index.php?k=118378

E-post: Larry.Karkkainen(ät)folkhogskolor.fi

NMR

Uusi raportti: Tehokkaita strategioita elinikäiseen oppimiseen Pohjoismaissa

Lissabonin strategian mukaisesti Pohjoismaat pyrkivät lisäämään väestönsä osallistumista aikuiskoulutukseen. Erityisesti tämä koskee kaksikielistä väestöä sekä henkilöitä, joilla on matala koulutustaso.

Tälle pohjalle rakentuu Pohjoismaiden osaamispolitiikka, jolla pyritään edistämään koko väestön elinikäistä oppimista. Tutkimuksessa käsitellään viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyötä, oppilaitosten ja työpaikkojen vuorovaikutusta sekä aikuisten avaintaitojen vahvistamista eri toimenpiteillä.
Raportin lopussa on toimenpiteitä ja aiheeseen liittyvää jatkotutkimusta koskevia ehdotuksia. 

Lataa (tanskankielinen) julkaisu ilmaiseksi: PDF

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

NVL

Innovaatiokonferenssi 4. – 5. kesäkuuta Oslossa

Luovuudesta, innovatiivisuudesta ja yrittäjähenkisyydestä on tulossa yhä keskeisempiä käsitteitä luotaessa kestävää yhteiskunnallista kasvua ja pysyviä malleja pohjoismaisten hyvinvointijärjestelmien käyttöön.

Sellaiset kysymykset kuin ”Kuinka taata, että innovaatioita luodaan ja käytetään kaikkien hyväksi eikä vain luovan eliitin iloksi?” ”Esteet ja mahdollisuudet – pedagogiset, inhimilliset, poliittiset ja organisatoriset tekijät innovatiivisten ja kestävien kehityskulkujen luomisessa” ovat jatkuvasti ajankohtaisia keskustelunaiheita.
Pohjoismaiden ministerineuvosto on nostanut luovuuden, innovaatiot ja yrittäjyyden kärkipaikalle tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän asialistalla ja järjestä Norjan puheenjohtajakaudella konferenssin aiheesta 4. – 5. kesäkuuta Oslossa.
Konferenssi on monisektorinen, pohjoismainen kohtaaminen, jonka kohderyhmänä ovat kaikki aikuisten oppimisen toimijat sekä ministeriöiden ja työelämätahojen edustajat. Keynote-alustusten lisäksi konferenssiin sisältyy workshop-työskentelyä, open space -kokoontumisia jne.
Keynote-puhujina ovat mm:
Anssi Tuulenmäki, yli-innovaatioaktivisti ja tutkimusjohtaja, Aalto -yliopiston Design Factory
Dr. Lotte Darsø, Associate Professor of Innovation, Programme Director of the international exeutive Master education, LAICS, Department of Education, Aarhus University.

Aiheesta lisää NVL:n kalenterisivulla: HTML

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen – mitä tiedämme tuloksista ja vaikutuksista?

Raportissa Nordisk forskning och exempel på validering (Pohjoismaista tutkimusta ja esimerkkejä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta) esitellään Pohjoismaissa tehtyä tutkimusta aiemmin hankitun osaamisen alalta.

Suurin osa alan tutkimuksesta on tehty Ruotsissa, vaikka aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista on politiikan ja käytänteiden tasolla kehitetty pisimmälle Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Raportissa esitellään ja analysoidaan myös käytännön esimerkkejä. Pohdintaosiossa tulokset tiivistetään seuraavasti: ”vaikuttaa siltä, että tässä raportissa esitellyt pohjoismaiset esimerkit aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta ovat vakavia yrityksiä saada mukaan syrjäytyneitä ryhmiä ja lisätä työelämän joustavuutta.” Raportin ovat kirjoittaneet dosentti Per Andersson ja fil.dr. Tova Stenlund.

Linkki (ruotsinkieliseen) raporttiin: PDF
Summary in English: PDF

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 28.2.2012

NVL:n aloitussivulle