25 miljoner euro för högskolors utveckling av utbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet har nu utlyst ett totalt belopp på 25 miljoner euro i understöd som kan sökas av högskolor från och med i dag. Med anslaget ska digitala lärandemiljöer stärkas och förutsättningarna för att studera året om förbättras.

 

Understöden och budgetmanglingens beslut är en del av ett beslut som fattades vid regeringens ramförhandlingar i februari om att satsa 105 miljoner euro på högskoleutbildning och unga forskare 2017-2018. 

- Regeringens mål är att Finland ska vara ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande. I centrum för detta arbete står utnyttjande av digitaliseringens möjligheter och ny pedagogik. Genom dessa understöd under den första omgången ger vi högskolorna bättre möjligheter än tidigare att vidta åtgärder som stöder modernt lärande, snabb utexaminering och kvalitativ sysselsättning, vilket är till nytta för alla studerande, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen. 

Syftet med det statsunderstöd som riktas till utveckling av högskoleutbildningen är att förbättra kvaliteten och studerandeorienteringen i fråga om lärandet, undervisningen och handledningen, möjligheterna att studera året om samt högskoleutbildningens tillgänglighet. Syftet är också att främja samverkan mellan utbildningen och det omgivande samhället, att öka samarbetet mellan högskolorna och att utveckla nya verksamhetsmodeller. 

Läs mer

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet