25 miljoner euro till unga utan examen

Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 

Kompetensprogrammet för unga vuxna är en del av ungdomsgarantin och erbjuder unga i åldern 20–29, som helt saknar examen efter grundskolan, en möjlighet att skaffa sig en yrkesexamen. Kompetensprogrammet ordnas under 2013-2016. 
 - Kompetensprogrammet för unga vuxna är ett av utbildningspolitikens spetsprojekt under pågående regeringsperiod. Jag anser det vara oerhört värdefullt att vi nu kan erbjuda dessa unga vuxna en ny möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande, säger undervisningsminister Jukka Gustafsson.
Av anslaget beviljas 20 miljoner till yrkesinriktad tilläggsutbildning i skolform och 5 miljoner till lärlingsutbildning. Därutöver har man reserverat två miljoner euro till ökade handlednings- och rådgivningstjänster. 

Läs mera på Minedu.fi.
E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi