25 miljoonaa kruunua työelämän perustaito-opetukseen

 
Hankerahoituksesta pyritään tällä kertaa tiedottamaan erityisesti PK-yrityksille ja kaupan alalle, jotka ovat tähän asti olleet aliedustettuina perustaito-opetuksessa. Osa tiedottamisesta ja sopivien hakijoiden etsimisestä on niin sanottujen motivaatioagenttien vastuulla, jotka myös kartoittavat lähiseudun yritysten tarpeita. Näin voidaan esimerkiksi suunnitella yhteisiä kursseja pienyrityksille, jotka eivät yksinään pysty tarjoamaan koulutusta henkilöstölleen. 
Aiempina vuosina perustaito-opetus on painottunut voimakkaasti tietotekniikkaan. Nyt luku- ja kirjoitustaidon opetuksen osuutta pyritään lisäämään.