28 millioner til forskning

Fire fagmiljøer har fått midler fra Norges Forskningsråd til å forske på voksnes læring. Alle vil bruke datamateriale fra den første PIAAC-undersøkelsen, som kommer 8. oktober. To av fire forskningsprosjekter, både NIFU og Høgskolen Stord/Haugesund, har nordisk fokus.

 

De fire forskningsmiljøene som har fått tildelt midler er Fafo, NIFU, Senter for økonomisk forskning og Høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektene fikk totalt innvilget 28 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Totalt kom kom det inn 14 søknader om til sammen 99,8 millioner kroner. 

Les mer hos Vox HER
Hilde Søraas Grønhovd
 E-post: hilde.soraas.gronhovd(ät)vofo.no