3. Motivation og uformelle læringsformer

 

Session 3

Motivation og uformelle læringsformer og tilrettelæggelse af læreprocesser

CHAIR:

Randi Jensen, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen. Danmark

Randi Jensen

55 år, sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen i de seneste 12 år. Medlem af bestyrelsen for Dansk Folkeoplysnings Samråd. Uddannet som lærer. Har tidligere været underviser, vejleder og leder på daghøjskole gennem 15 år.

Erfaringer med temaet

Forskellige mennesker har brug for forskellige veje, og det er daghøjskolernes opgave at hjælpe den enkelte til at finde sin egen vej, så han eller hun kommer videre med sit liv og gør sig gældende i samfundet. Motivation er derfor et helt centralt perspektiv for mit arbejde i Daghøjskoleforeningen som helhed – ikke mindst i relation til realkompetence/validering, som er mit speciale, men også vejledning, literacy, kvalitetsudvikling og socialøkonomi.
www.daghojskoler.dk

I 2008-2009 var jeg tovholder for et pilot-forskningsprojekt som specifikt handlede om folkeoplysning og motivation, særligt i relation til mennesker, der ikke på forhånd er motiverede for læring. Daghøjskoleforeningen stod for projektet sammen med de landsdækkende oplysningsforbund. Studiet blev gennemført af Steen Høyrup Pedersen og Steen Elsborg, DPU. De undersøgte praksis i forskellige folkeoplysende tilbud, som retter sig mod grupper, der på forhånd er mere eller mindre negativt indstillet over for læring. Elsborg og Høyrup Pedersen konkluderer i artiklen, Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen, at folkeoplysningen har særlige forudsætninger for at motivere til livslang læring. I det formelle uddannelsessystemer er undervisningen først og fremmest tilrettelagt i forhold til de kognitive aspekter, mens folkeoplysningen har helt andre muligheder for at tage højde for de individuelle følelsesmæssige og de sociale processer. Dette kommer i særlig grad dem til gode, som ikke er motiveret for læring på forhånd.
www.daghojskoler.dk/fokusomraader/motivation-og-laering/moensterbrydende-laeringsrum.aspx


PRÆSENTATION: ”The Effects of adult learning. The meaning and Significance of non-formal Learning in the Lives of Adults. Jyri Manninen, Head of Department, professor, University of Eastern Finland (Joensuun yliopisto) Finland

Jyri Manninen

I got my doctoral degree in 1993, and since then I have been working as a researcher and director of research in the field of adult and continuing education. From 2008 I have been working as professor at University of Eastern Finland.

My fields of interest cover the field of adult and continuing education quite widely. My research fields have included learning environments, evaluation methods and evaluation of effectiveness of training, use of modern technology in training, and theories and models of learning in adult education. During the past few years my research has been focused on wider benefits adult non-vocational learning and on developmental evaluation of large-scale school development programmes. Participation in adult education and consequently motivation has been my special interest for many years. Research activities on this field have been mainly qualitative studies about theories of participation (content analysis), images of learning and motivation of lower qualified workers in different European countries.  

jyri.manninen(ät)uef.fi
www.uef.fi/uef/english


PRAKSISEKSEMPEL: Att lära på bibliotek, Åke Nygren, projektledare för Kista lärcenter och Kista Idea City/Lab, Læringsnettverket i NHO Service (arbeidsgiversiden, servicebedriftene), Rune Kvarme. Norge

Åke Nygren

arbetar som projektledare för Kista Idea City/Lab, ett biblioteksutvecklingsprojekt i ICT-klustret Kista Science City, ett bit utanför Stockholm. Syftet med projektet är att 1) utveckla ett bibliotekslabb för biblioteksinnovation, mobilt arbetssätt och kollaborativt lärande samt 2) lägga grunden till ett nytt bibliotek i Kista där gränsöverskridande möten, teknik, lärande, mångspråkighet och berättande är i fokus.

Åke har arbetat med flera olika samarbetsprojekt på lokal, nationell och europeisk nivå som alla på olika sätt berör det livslånga lärandet:

- Fråga biblioteket www.fragabiblioteket.se
- LiteraTour in Library 2.0 www.literatour.ning.com
- Bildanätverk www.bildanatverk.se
- IKT-lyftet www.ikt-lyftet.se

Åke är medgrundare till Sveriges största bibliotekscommunity BiblFeed www.biblfeed.se. På fritiden är han aktiv i olika sociala medier, där bl.a. frågor om ny teknik, biblioteksutveckling och flexibelt lärande fångar hans intresse.
Läs mer på www.akenygren.se

Presentation: "A mobile re:library walk in Kista" En presentation av visionen Kista Idea City/Lab - om framtidens bibliotek som arena för kollaborativt lärande:
http://prezi.com/geqoxjssot-v/

Rune Jean Kvarme

Spesialpedagog/ sosialpedagog, allmenlærer. Ansatt i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO-service som prosjektleder for Læringsnettverket. Jeg har jobbet med barn, ungdom og voksne med lese-/ skrive-vansker siden jeg var ferdig utdannet i 1992. Både i barneskole, ungdomsskole, videregående skole, PPT (Pegagogisk Psykologisk Tjeneste) og nå de siste 10 årene med voksne med behov for "omskolering"/ attføring. De siste fire år har jeg brukt til å bygge opp et nettverk av Attføringsbedrifter som har spesialisert seg på å jobbe med voksne med bla. Lese-, og skrive-vansker.

"Læringsnettverket"

teller nå ca 50 deltagerbedrifter, og vi bidrar til at ca. 1500 voksne hvert år får hjelp i forhold til nettopp det de trenger for å fungere i arbeidslivet innenfor lese-, og skriveferdighetsområdet, tallbehandling/ matematikk, samt språkforståelse. Vi utdanner våre lærere spesielt i forhold til hvordan å hjelpe våre voksne deltagere, og har etablert et fagutvalg til å hjelpe oss å holde oss faglig oppdatert på området bestående av landets ypperste ekspertise på områdene vi jobber med.

Jeg har utviklet en spesifikk pedagogisk metodikk i møte med både lese-, og skrive-vansker og matematikkvansker som muliggjør skreddersøm i forhold til individets behov og vanskeområder. "kompensatorisk lesestrategi for lesesvake" og "reetablering av grunnleggende tallforståelse for matematikksvake".

Randi Jensen
Randi Jensen


Jyri Manninen
Jyri Manninen
Presentation (pdf)


Åke Nygren
Åke Nygren


Rune Kvarme
Rune Kvarme


Referat från sessionen:

PDF