30 miljoner till språkundervisning för asylsökande

 

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att fördela totalt 30 miljoner kronor till studieförbunden för att stärka asylsökandes kunskaper i svenska.

Regeringen föreslog i vårbudgeten att studieförbunden skulle få möjlighet att anordna aktiviteter för asylsökande redan under asyltiden. Det gäller insatser för att stärka kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället samt främja deltagande i samhällslivet.

Satsningen gäller de som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende. Enligt siffror från Migrationsverket  handlar det om ca 86 000 personer i Sverige.

Läs mer