300 miljoner till Läslyft i skolan

Svenska elevers läsförståelse har försämrats under 2000-talet. Därför satsar regeringen 300 miljoner kronor på att utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning, Läslyftet.

 
300 miljoner till Läslyft i skolan Magnus Fröderberg/norden.org

- Elevers läsförståelse påverkar deras resultat i alla grundskolans ämnen. Lärarna måste ta en mer aktiv roll i klassrummet när de lär ut läsning och skrivning, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Regeringen kommer att ge Statens skolverk i uppdrag att genomföra en fortbildningssatsning för lärare om effektiva metoder för läs- och skrivutveckling. Satsningen går under namnet Läslyftet.

Läs mer...

Asta.Modig(ät)skolverket.se