300 millioner i støtte fra Europaunionen til voksenopplæring

 

Arbeidslivets opplæringssenter har undertegnet en kontrakt om støtte fra den Europeiske union (EU) for å fremskynde utviklingen av validering, studie- og yrkesveiledning og andre oppgaver i forbindelse med kompetanseutvikling for voksne med kort formell utdanning. Bevilgningen er på 1 875 000 euro eller omtrent 15 millioner NOK og beløpet utbetales over en periode på tre år. Bevilgningen er en del av Europaunionens program under overskriften Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) og er tilegnet stater som har søkt om medlemskap i EU. Den islandske voksenutdanningsfond har stadfestet at bevilge et motbidrag til prosjektet.  

Mera på isländska: www.frae.is/frettir/nr/394/