3/2009: Folkbildning

 
DialogWeb logo

3/2009: FolkbildningDanmark

Ny grøde i folkeoplysningen

Per Paludan Hansen
Nu begynder arbejdet i det folkeoplysningsudvalg, som skal synliggøre og styrke folkeoplysningens betydning for demokrati og medborgerskab i undervisningen og foreningslivet. Per Paludan Hansen, der repræsenterer Dansk Folkeoplysnings Samråd i udvalget, mener, at det kan puste nyt liv i folkeoplysningens rolle som udviklingsværksted inden for voksenuddannelse og demokratisk deltagelse.
Läs mer »

Finland

Den fria bildningen ger aktivare och lyckligare medborgare

Studier inom den fria bildningen håller dej på ytan.
Studier inom den fria bildningen har mångsidiga och märkbara effekter på både personlig och samhällelig nivå. Det framgår ur en färsk undersökning som gjorts vid Helsingfors Universitets utbildnings- och utvecklingscenter Palmenia.
Läs mer »

Island

Møde mellem formelle og ikke formelle uddannelser i turisme

Størstedelen af seminaret var gruppearbejde hvor deltagerne arbejdede side om side for at finde frem til løsninger der kunne opnås enighed om.
Et nylig afholdt seminar i har åbnet for en tæt og konstruktiv koordinering af de formelle og ikke formelle uddannelser indenfor turisterhvervet i Island.
Läs mer »

Norge

Vil ny lov gi ny giv?

Sturla Bjerkaker
Dersom alt går etter planen, vil en ny lov om voksnes læring tre i kraft i Norge fra 1. januar 2010. Og hva så? Gir en ny lov automatisk folkeopplysningen en ny rolle, bedre kvalitet, mer motivasjon, større deltakelse eller mer penger?
Läs mer »

Sverige

Lärande dialoger för mångfald och samhälleligt engagemang

Maicen Ekman
Dagarna efter att president Obama installerats i Vita Huset hade han ett digert program med ett antal s k Town Hall meetings. Där diskuterade han sin politik och sitt ekonomiska program med vanliga människor på gräsrotsnivå. När en amerikan ska försöka förstå vad en svensk studiecirkel är brukar de jämföra med Town Hall meetings. Tankarna är desamma. Att diskutera lokalt och ge den politiska dialogen ett insteg på nära håll. Studieförbunden fungerar som en bro mellan folket och de folkvalda.
Läs mer »

Åland

NIPÅs soffa inbjuder till dialog och mångfald

Nordens Institut på Åland NIPÅ satsar inom de kommande tre åren på nya teman som kulturell mångfald och interkulturell dialog samt Baltikum som region. Man lägger också en speciell tyngdpunkt vid undervisning och forskning samt kontakt- och nätverksskapande.
Läs mer »

Färöarna

Almen voksenuddannelse og folkeoplysning

Färöarna, foto: Nikolaj Bock /norden.org
Færøske undervisnings- og uddannelsestilbud har været under stærk indflydelse fra Danmark. Der er meget godt kommet til Færøerne fra Danmark og det øvrige Norden, men vi har ikke den samme tradition for folkeoplysning, som man har i de andre Nordiske lande.
Läs mer »

Estland

New Challenge for Estonian Non-formal Education

“We have to show that we can realize the projects that we have been postponing because of lack of money”, Tiina Jääger the program manager of ENAEA says.
With the economic crunch in the background, the Estonian Non-Formal Adult Education Association is doing quite well. They have three times more money than in the previous years and many enthusiastic people.
Läs mer »


Mer om: folkbildning

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

PrenumerationsserviceNVL

Kjære leser,

April er her, solen varmer og våren har festet grepet. Det er optimisme å spore i denne tiden når det spirer og gror, og i dette nummeret av DialogWeb får vi inntrykk av at en slik gryende optimisme også råder i de nordiske studieforbundene og blant tilbydere av læring i tredje sektor.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

huhtikuinen aurinko lämmittää ja kevät on alkanut toden teolla. Uuden elämän versoessa ilmassa on optimismia, ja tämänkertaisen DialogWebin perusteella vaikuttaa siltä, että sama optimismi on idulla myös pohjoismaisissa sivistysliitoissa ja kolmannen sektorin koulutuksenjärjestäjien parissa.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

April has arrived, bringing with it warm sunshine, and spring has begun in earnest. There is optimism in the air at this time of growth and sprouting plants, and judging from this issue of DialogWeb, a similar spirit of budding optimism seems to prevail among Nordic study associations and education providers in the third sector.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se