3/2010: Fattigdom och socialt utanförskap

 
DialogWeb logo

3/2010: Fattigdom och socialt utanförskapDanmark

Nytænkning øger udsatte borgeres mulighed for job

Lars René Petersen
En ny type virksomheder åbner døren til arbejdsmarkedet for mennesker, der i mange år har været henvist til pension. Ved fx at sikre tegnsprogstolkning i et køkken eller bygge en virksomhed op om de særlige kompetencer, mennesker med autisme besidder, får marginaliserede grupper mulighed for at blive del af arbejdsstyrken. Center for Socialøkonomi hjælper udviklingen på vej. Det kan uddannelsesinstitutionerne også
Läs mer »

Finland

För delaktighet och jämlikhet i 90 år

Bild: Kalliolan kansalaisopistos arkiv
– Hela settlementets verksamhet är inriktad på att motarbeta social utslagning och fattigdom, säger Ilona Maaperä, rektor för medborgarinstitutet Kalliolan kansalaisopisto. Skolan, som ligger i arbetarstadsdelen Berghäll i Helsingfors, är det äldsta settlementmedborgarinstitutet i Finland.
Läs mer »

Island

Unge aktiveres, for unge og framtiden!

Erfaringer fra andre land bl.a. Finland på nittitallet, viser at det er det er uhyre viktig at sørge for at de unge ikke faller utenfor både utdanning og arbeide.
År 2010 er i Europa tilegnet kampen mot fattigdom og sosial isolasjon. De 27 EU statene, pluss Island og Norge, vil i dette året bekjempe fattigdom på forskjellig vis. På Island blir en særlig innsats gjort for å gi langtidsarbeidsledige flere og varierte tilbud om arbeid, utdanning eller andre aktiviteter.
Läs mer »

Sverige

Nyfattigdomen ökar, men välfärden består

Vd Tone Mörk och projektledare Björn Halvorsen från Nordens välfärdscenter
”Den nordiska välfärdsmodellen” är ett begrepp ute i världen. Här finns ett omfattande socialt skyddsnät, finansierat med höga skatter. Men hur väl stämmer dessa påståenden med verkligheten? Och hur stora är skillnaderna mellan länderna? DialogWeb frågade vd:n Tone Mörk och projektledaren Björn Halvorsen vid Nordens välfärdscenter.
Läs mer »

Åland

Integrationsdags med Integration.ax

Integrationsprojektets ledare Maria Christensen ser fram emot att de tolv första deltagarna får börja Integration.ax. Här står hon utanför kurslokalen i centrala Mariehamn. Foto: Medis
På Åland börjar ett nytt integrationsprojekt ta form. Projektet går under namnet Integration.ax och syftar till att förbättra inflyttades möjligheter att komma in på den åländska arbetsmarknaden. Vägen dit är genom att erbjuda arbetspraktik parallellt med språkundervisning.
Läs mer »

Färöarna

Ungdomsarbejdsløshed på Færøerne

Fotograf: Ólavur Frederiksen, FaroePhoto
Over hele Europa har tallene for ungdomsarbejdsløshed været større end tallene for den samlede arbejdsløshed. Ungdommen hører til de største ofre for arbejdsløsheden. Disse tilstande fik den spanske erhvervsminister Celestino Corbacho til at udtale, at der ikke er et eneste land i Europa, hvor man ikke bekymrer sig om ungdomsarbejdsløshed. Udtalelsen kom i forbindelse med et møde for erhvervsministre i EU om ungdomsarbejdsløshed.
Läs mer »

Estland

Learning against Poverty

An adult educator can see the interconnectedness of poverty and education very close up, but he can also see how learning can help people find jobs and overcome poverty. Heikki Koov in the picture.
In Estonia the risk groups threatened by poverty are unemployed persons, disabled persons and elderly persons.
Läs mer »

Europa

Voksenopplæring for velferd – mot fattigdom og marginalisering

President for EAEA er Sue Waddington, hun representerer NIACE (England og Wales).
Den europeiske paraplyorganisasjonen for voksenopplæring, EAEA, setter nå fokus på hvordan voksenopplæring kan bemyndige og styrke mennesker som opplever fattigdom og marginalisering. – I en rapport vi har utarbeidet slås det fast at voksne som deltar på kurs får økt selvtillit, noe som gjør dem i stand til å delta mer aktivt i samfunnet, sier president Sue Waddington i EAEA.
Läs mer »


Fattigdom i Norden

Øges skellet mellem rig og fattig i Norden? Hvem rammes hårdest af krisen her og nu? Hvem er mest truet på længere sigt?

Læs mer i Analys Norden

Utges av Nordiska ministerrådet.

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Kära läsare,

det här numret av DialogWeb inspireras av det pågående europeiska året mot fattigdom och social utestängning. Utöver de 27 EU-staterna deltar även Norge och Island i temaåret. Läs om hur det ser ut i Norden idag och vad som görs för att förbättra situationen.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

tämän DialogWebin numeron innoittajana on parhaillaan meneillään oleva Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. EU:n 27 jäsenmaan lisäksi teemavuoteen osallistuvat myös Norja ja Islanti. Lue DialogWebistä, miltä Pohjoismaiden tilanne tällä hetkellä näyttää ja mitä sen parantamiseksi tehdään.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

this issue of DialogWeb is inspired by the European Year of Combating Poverty and Social Inclusion 2010. As well as the 27 member countries of the EU, Norway and Iceland are participating in the theme year. This issue’s articles describe the current situation in the Nordic region and efforts being made to improve it.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se