3/2011: Norden i världen

 
DialogWeb logo

3/2011: Norden i världen


Dialog: Norden i världen

Detta är ett specialnummer av DialogWeb som utkommer även i tryckt format i anknytning till världskonferensen "A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly" som hölls i Malmö 14-17 juni 2011.
Läs tidningen i pdf-format.

Dialog: The Nordic region in the world

This is a special issue of DialogWeb that was published in print as well as online in conjunction with the world conference "A World Worth Living in – ICAE VIII World Assembly" held in Malmö, Sweden 14 - 17 June 2011.
Read the magazine as pdf-format.

Artiklarna i detta nummer av DialogWeb är inte direkt nationellt förankrade utan mer av samnordisk karaktär. Därför har vi avlägsnat den traditionella "landöverskriften".


LEDARE

Nationell och global bildning

Studerende ved European Humanities University (EHU), som er et hviderussisk exiluniversitet i Vilnius i Lithauen. Foto: Silje Bergum Kinsten /norden.org
Den nordiska folkbildningen ser olika ut i de nordiska länderna. Den bygger på olika nationella traditioner och olika former av inflytanden ifrån andra länder, till en början mest från tysk kultur.
Läs mer »

Opråb fra Vestjylland

I juni mødes topforskere på Skærum Mølle for at debattere de store udfordringer for den globale fødevaresituation.
I 25 år har folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle i Vestjylland været vært for dialog mellem forskere og den almindelige befolkning, ligesom centeret har sikret formidling af ny viden til borgerne inden for snart sagt alle forskningsgrene. Et af centerets flagskibe er det årlige Thorkil Kristensen seminar, som igen til juni samler en række internationalt højt anerkendte forskere til debat
Läs mer »

Nordisk folkbildning ska gå i dialog med resten av världen

I ett europeiskt och globalt perspektiv har Norden mycket att erbjuda, men också en hel del att lära sig. Inom utbildningen handlar det om att ge och få, att föra en ständig dialog. Det är Eeva-Inkeri Sirelius grundbudskap när hon med sin långa erfarenhet av internationellt samarbete inom folkbildningen tittar på Nordens roll inom vuxenutbildningen.
Läs mer »

Norden i en globalisert verden

Leif Ericsson. Foto: Johannes Jansson /norden.org
"Globalisering" er ikke et nytt utviklingstrekk. Uttrykket ble først brukt i den siste halvdel av det tjuende århundre, men begrepet ble vanlig i bruk mot slutten av åttitallet. Faktisk kan man si at vikingenes tokt rundt om Europa for over tusen år siden, og i sin tid islendingenes bosetning i Vinland, var en form for globalisering. I dag brukes begrepet globalisering til å beskrive hvordan de enkelte land og regioner i verden i stadig voksende grad blir gjensidig avhengig av hverandre.
Läs mer »

Rundt og rundt med Sturla Bjerkaker

– Jeg mener at kunnskap er viktig, at læring er viktig, at læring kan, bør og må foregå hele livet fordi det holder liv i oss og våre omgivelser, sier Bjerkaker engasjert
Tiden går i sirkler. Læring skjer i sirkler. Han sier selv at han ikke er noen misjonær. Men i likhet med misjonærer flest han har både stor tro og et brennende engasjement. Han tror på folkeopplysning. – Den nordiske tradisjonens vektlegging av demokratiske og likeverdige læringsprosesser har en evig aktualitet, sier Sturla Bjerkaker.
Läs mer »

”Jämlikhet är bäst för alla”

Är den nordiska välfärdsmodellen förlegad eller en förebild för andra länder? Enligt den omtalade boken ”Jämlikhetsanden” är det jämlikhetsnivån som är avgörande – inte vägen dit.
Läs mer »

Med sikte på ett hållbart föreningsliv

Jessica Eriksson och Mia Hanström fick mersmak efter temakvällen
Studiecirklar, föreläsningar och kurser är vardagsmat för ABF - Åland. I april prövade de ett nytt koncept genom att lära ut grundläggande tankar kring hur föreningar kan nå en hållbar utveckling i sin verksamhet. Möt studieledare Mia Hanström och ICF-coachen Jessica Eriksson som nu planerar flera temakvällar under hösten.
Läs mer »

Den nordiske folkehøjskole – skolen for livet

I dag ligger den færøske højskole som en oase midt i Torshavn. Den 112 år gamle skole lever i bedste velgående og har i dag mange forskellige tilbud til højskoleophold.
Med inspiration fra Danmark blev en folkehøjskole oprettet på Færøerne i 1899 og har siden haft stor betydning for færøsk folkelig identitet. På højskolen blev der for første gang på Færøerne undervist på færøsk, da al undervisning hidtil havde foregået på dansk. Folkehøjskolen eksisterer endnu i bedste velgående som et vigtigt tilbud i dagens massekultur.
Läs mer »

Estonians want to be a part of the Nordic region

Madis Kanarbik is satisfied that the Baltic and Nordic countries have reached equal partnership during the first decade of this century.
This year marks 20 years since the opening of the Nordic Council of Ministers’ (NCM) offices in the Baltic countries. “Close co-operation with the Nordic countries shows that Estonians want to be a part of the Nordic region and appreciate both the Nordic model of society and mentality”, notes Madis Kanarbik, the head of the Tartu branch of the NCM office in Estonia. He is responsible for the fields of education, science and public administration among others.
Läs mer »Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Kjære leser!

Denne utgaven av DialogWeb har temaet Norden i verden. Da passer det kanskje godt at jeg sitter på et hotellrom i Katmandu og skriver disse ordene. Globaliseringen er et kjennetegn ved vår tid. Vi reiser mer, vi opplever mer. Kanskje lærer vi også mer?
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

tämän DialogWeb -numeron teemana on Pohjola maailmassa. Aiheeseen sopii, että kirjoittaessani näitä sanoja istun hotellihuoneessa Katmandussa. Globalisaatio on aikamme ominaispiirre. Matkustamme enemmän, koemme enemmän. Ehkä myös opimme enemmän?
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

the theme of this issue of DialogWeb is The Nordic Region in the World. It is therefore rather fitting that I’m sitting in a hotel room in Katmandu as I write these words. Globalisation is a characteristic of our time. We travel more, we experience more. Perhaps we also learn more?
Läs mer »


Folkbildning can be...

PDFDialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 6 gånger under år 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 6 times during the year of 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se