35 miljoonaa kruunua jaossa perustaitojen kehittämiseen

 
Vox jakaa vuonna 2007 20 miljoonaa Norjan kruunua julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille perustaito-opetuksen järjestämiseen. Lisäksi varoja suunnataan pedagogiseen kehittämistyöhön, jonka tarkoituksena on kehittää eritasoista perustaito-opetusta (luku-, kirjoitus, lasku- ja atk-taitoja). Varat ovat Norjan opetusministeriöltä. Perustaito-ohjelman tavoitteena on edistää väestön selviytymistä muuttuvassa työelämässä. Yli 400 000 norjalaisaikuisen lukutaito ja luetun ymmärtämistaito alittavat tason, jota pidetään minimivaatimuksena työelämässä ja yhteiskunnassa selviytymiseen.
Lisätietoja norjaksi: Ks. linkki alla.