35 millioner til basiskompetanse!

 

Skal hindre utstøting
Programmet er et uttrykk for regjeringenes satsing på å skape et inkluderende kunnskapssamfunn og et arbeidsliv med plass til alle. Programmet skal bidra til at voksne får den basiskompetanse som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet slik at ingen skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende basiskompetanse.
Over 400 000 voksne i Norge skårer under det nivået i lesing og tallforståelse som anses som et minimum for å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv.

De nye utlysningene
Vox har nå lyst ut 20 millioner som kan søkes av bedrifter og offentlige virksomheter som vil organisere opplæring i lesing, skriving, regning og grunnleggende dataferdigheter.
I tillegg vil det i løpet av februar bli utlyst midler til pedagogisk utviklingsarbeid med tanke på å tilpasse et undervisningstilbud til forskjellige kompetansenivåer innen grunnleggende ferdigheter. Dette utviklingsarbeidet skal gjøres på grunnlag av de rammeverkene som Vox utviklet i 2006 på disse områdene (lese-, skrive- og regneferdigheter og digital kompetanse). 

Programmet (BKA), er sentralt for aktivitetene i Vox, og har tidligere vært omtalt i nyhetsbrev nr. 1 og nr. 8 for 2006. 

Ytterligere informasjon om programmet finnes på
http://www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=1674