351 utbildningar får ingå i yrkeshögskolan

Myndigheten för Yrkeshögskolan har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och som därmed får ingå i yrkeshögskolan.

 

Första starten blir hösten 2017 eller våren 2018. Flest platser beviljas inom utbildningsområdena Ekonomi, administration och försäljning, Samhällsbyggnad och byggteknik, följt av Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Läs mer