4 teser för Finland

En nationell rekommendation för Finlands livslånga lärande samlar företrädare från ett brett fält.

 
Foto: Sitra - Vilken typ av livslångt lärande vill vi ha i Finland? Foto: Sitra - Vilken typ av livslångt lärande vill vi ha i Finland?

Mot kompetensens tid -publikation (Kohti osaamisen aikaa) och dess fyra teser inkluderar visionen om det livslånga lärandets långsiktiga utveckling. Efter riksdagsvalet i vår hoppas man att ämnet blir centralt i nästa regeringsprogram.

– I ett brett perspektiv handlar livslångt lärande inte bara om kompetens, konkurrenskraft och välfärd, utan också om kärnan i vårt samhälle, alltså delaktighet och jämlikhet, poängterar ledarna i förordet till publikationen.

Arbetet påbörjades 2018 och resultaten presenterades i januari 2019. Jubileumsfonden Sitra bjöd in den högsta ledningen i 30 centrala organisationer till projektet och de i sin tur utsåg experter som deltog i arbetet. 

Läs mer her