4/2007

 

Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi (lyhennetty versio)

www.nordvux.net/page/479/42007nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu

www.nordvux.net/page/478/42007nvlfrettir.htm

NMR

Ny Nordisk mat

Nordisk Ministerråd tager nu imod projektforslag og ansøgninger om finansiel støtte til fællesnordiske projekter.
Programmet for Ny Nordisk Mad vil udvikle og synliggøre nordiske værdier indenfor madkultur, gastronomi, råvarer, turisme, design, sundhed, velfærd og erhvervsudvikling.
For 2007 prioriterer styregruppen for Ny Nordisk Mad projekter med fokus på synlighed og netværk. Temaerne kan være regional produktion og distribution, køkken og gastronomi samt nordisk design koblet til mad.
Ansøgningsfristen er den 11. maj 2007.
Læs mer på www.norden.org/nynordiskmad
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
NVL

Foredrag og workshop om validering

NVL og FA holder Nasjonal konferanse med Nordisk vinkling 4. mai i Reykjavik
Arbeidslivets Opplæringssenter og NVL Island holder en konferanse om validering den 4. mai. Om morgenen vill NVL’s Ekspertnettverk om validering gi en oversikt over området i Norden og holde workshops om best praksis i de forskjellige landene. Etter lunsj vill Patric Werquin frá OECD kaste lys på utsikten i Europa og Ingbjörg Elsa Guðmundsdóttir FA’s generalsekretær vil introdusere FA’s forslag om utvikling av validering på Island. Til slutt blir erfaringer for forskjellige islandske pilotprosjekt presentert.
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri@frae.is
Mer om: validering
NVL

Yrkesutbildning i Norden

Styrningsgruppen (SVL) vid Nordiska Ministerrådet har uppdragit åt NVL och Nätverket för formell vuxenutbildning att göra en översikt av möjligheterna för vuxna att få tillgång till yrkesutbildning i de olika länderna. Översikten ska vara klar den 20 maj.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
NVL

Dokumentation av Valideringskonferens

Validering: Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar - Konferens i Köpenhamn mars 2007
En fyllig dokumentation finns nu tillgänglig på NVL:s hemsida www.nordvux.net/page/480/validationconference2007.htm
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Danmark

Markedsføringsplan for Danmark som uddannelsesland er nu klar

Regeringen har indgået forlig med socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en handlingsplan for offensiv markedsføring af Danmark. Der er afsat 412 mio. kr. over en 4-årig periode til handlingsplanens gennemførelse, heraf er de 24. mio. kr. reserveret til aktiv markedsføring af Danmark som uddannelsesland. I handlingsplanen indgår oprettelsen af Fonden til Markedsføring der med 150 mio. kr. skal fremme ”store perspektivrige initiativer, konferencer m.m.”. Herudover er der afsat midler til at markedsføre Danmark som kreativ nation, som turistmål og som investeringsland, og til modernisering af indsatsen for dansk eksportfremme.
Læs mere på økonomi- og erhvervsministeriets hjemmeside www.oem.dk/sw18477.asp
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

”Forskningens døgn” er i år d. 27.-28. april

”Forskningens døgn” er en landsdækkende begivenhed hvor forskningsinteresserede kan ’hyre en forsker’ til at komme og fortælle om hvad de arbejder med. Det er et årligt tilbagevendende arrangement som skal vække interesse og forståelse for forskningens metoder, processer og resultater.
Læs mere på www.forskningensdoegn.dk
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: forskning
Danmark

Didaktik i et nordisk perspektiv på Aalborg Universitetscenter

Institut for Uddannelse, Læring og filosofi på Aalborg Universitet og Ålborg seminarium indgår i samarbejde med Göteborg universitet og med Højskolen i Adger, Kristiansand om at udvikle en nordisk didaktik. Der samarbejdes om tilrettelæggelse af forskeruddannelse ved de samarbejdende institutioner omkring emnerne professionsudvikling og professionsforskning – findes der en nordisk professionsdidaktik? Dannelse og kundskabsopfattelse ses i et nordisk perspektiv det samme gælder teori-praksis problemstillinger med fokus på relationen mellem undervisning og læringsteori.
Grundlaget for en nordisk didaktik og konsekvenser af de forskellige forskningstilgange diskuteres bl.a. med henblik på udvikling og styrkelse af forskningsmæssige netværk. Formålet er at udvikle et stærkere nordisk forskningsmæssigt didaktisk felt.

Læs mere: www.learning.aau.dk

Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: forskning
Finland

Regeringsprogrammets riktlinjer

Den nya regeringens programarbete inleds. Ett förhandlingsresultat om den nya regeringens program och fördelningen av ministerposterna nåddes den 15 april och presidenten utnämnde den nya regeringen torsdagen den 19 april. Riksdagen behandlar nästa vecka statsrådets meddelande om regeringsprogrammet och röstar om regeringens förtroende.
I det blågröna regeringsprogrammet kommer de förenade värdena bl.a. att vara bildning och kompetens. I regeringsprogrammet konstateras att kreativitet, kompetens och en hög bildningsnivå är förutsättningar för Finlands och finländarnas välgång.
I Matti Vanhanens andra regering svarar undervisningsminister Sari Sarkomaa för ärenden som hänför sig till utbildningspolitik.
Läs mer: www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2007/1904/resume.html
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Rapport om utvikling av realkompetanser

Når Arbeidslivets opplæringssenter i Island (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, FA) ble opprettet i år 2003, fikk den i oppdrag etter den tjenestekontrakt som arbeidslivets parter, Landsorganisasjonen, ASÍ og Næringslivets hovedorganisasjon, SA gjorde med utdanningsministeriet, at arbeide med utvikling av realkompetanse, strategier og metoder i Island. Nylig leverte FA sin første rapport til ministeriet. I rapporten gjør FA rede for arbeidet i den del av oppgaven som handler om at vurder enkeltpersoners realkompetanse for å forkorte utdanning innen den videregående skolen og framlegge forslag om det videre arbeide mot de må å sette opp system for realkompetanse på Island.
Rapporten på islandsk i Word format.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri@frae.is
Norge

75 års kamp for voksne

17. april fylte Voksenopplæringsforbundet 75 år

I 1932 fikk frivillige organisasjoner et fellesorgan, Samnemnda for studiearbeid. Behovet for kunnskap var stort. Landet skulle løftes både som demokrati og som levedyktig, kunnskapsrik  nasjon. De frivillige organisasjonene så mange og store behov. Gjennom fellesorganet ville de styrke sin rolle som folkeopplysere og kunnskapstilbydere.  Senere ble navnet endret til Voksenopplæringsforbundet – i tråd med tidens begreper. 75 år med utrettelig arbeid for voksnes læringsmuligheter gjennom tider med skiftende behov, har gitt resultater. Men utfordringene er fortsatt store –  både for demokratiet og den enkeltes rett til kunnskap.

www.vofo.no

E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Populært med basiskompetanse

Regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) deler ut 20 millioner kroner til 70 virksomheter i Norge. Pengene går til grunnopplæring i lesing, skriving, regning og ikt. Over 200 virksomheter søkte om ca. 78 millioner kroner gjennom programmet i år.

– Vi ser en økning i søknader fra fjorårets program og det er gledelig. Det er også viktig å bemerke at alle disse i hovedsak var nye søkere, sier direktør Turid Kjølseth i Vox.
 Pengene til BKA-programmet ble bevilget over statsbudsjettet i 2006. Kunnskapsminister Øyistein Djupedal mener programmet har en stor sammfunnsverdi.
– Programmet har stor verdi både for enkeltmennesker og for bedriftene som er med, sier Djupedal. Han viser til at arbeidslivet preges av rask teknologisk utvikling og omstilling, og at dette krever mer av den enkelte arbeidstaker.
 – Det å kunne lære og ta i bruk ny kunnskap blir stadig viktigere. For bedriftene er tilstrekkelig basiskompetanse i tillegg viktig for å få til omstillinger og lykkes med innføring av ny teknologi. Mangel på grunnleggende ferdigheter kan være et hinder for innovasjon og utvikling, sier Djupedal.

Alle fylker får

Virksomheter i alle fylkene har fått midler. Flest tildelinger er det i Hordaland (9) og Oppland (7) tett fulgt av Oslo, Telemark og Østfold, som alle har fått seks tildelinger.
 Majoriteten av de som har fått støtte skal i gang med opplæring i alle de grunnleggende ferdighetene, deretter kommer opplæring som kombinerer lese- og skriveopplæring med datakurs.
 Støttebeløpene er på alt mellom kr 15 000 til kr 900 000 og søkerne varierer fra enkeltmannsforetak til større bransjenettverk med flere hundre kursdeltakere.

Ivrige kommuner

Flest tildelinger gitt til virksomheter i kommunal sektor (19) og i næringsmiddelbransjen (10). Deretter følger industribransjen (9) og pleie- og omsorgssektoren (9).

Kontaktpersoner

Turid Kjølseth, direktør Vox. Telefon 23 38 13 10/93 43 93 62
e-post: turid.kjolseth(ät)vox.no
Tom Sørhus, underdirektør Vox. Telefon 23 38 13 42/93 43 93 14
e-post: tom.sorhus(ät)vox.no
Stikkord: Basiskompetanse

E-post: Ellen.Stavlud(ät)vofo.no
Mer om: baskunskaper
Sverige

Vårbudgeten

Krafttag mot utanförskapet i vårpropositionen, Sverige inför lärlingsutbildningar, Yrkeshögskola införs i Sverige

Krafttag mot utanförskapet i vårpropositionen

Sverige har ett gott ekonomiskt läge med minskande arbetslöshet och ökande sysselsättning och presenterar en politik för att bryta utanförskapet och ge dem som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden möjlighet att komma tillbaka i arbete. Detta säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av att vårpropositionen som i dagarna  överlämnats till riksdagen.

Sverige inför lärlingsutbildningar

Lärlingsutbildningen blir en variant inom yrkesprogrammen i gymnasiet, där minst halva utbildningstiden förläggs till arbetslivet. Anställning av eleven blir tillåten, säger skolminister Jan Björklund.

Yrkeshögskola införs i Sverige

Sverige måste uppvärdera yrkesutbildningarna eftersom inte alla ungdomar vill bli akademiker. Det säger utbildningsminister Lars Leijonborg och skolminister Jan Björklund i samband med att regeringens direktiv till en ny utredning om Yrkeshögskola offentliggörs idag. I Yrkeshögskolan ska alla yrkesinriktade eftergymnasiala utbildningar ingå, som inte redan finns inom ramen för universitet och högskola.

www.regeringen.se/sb/d/1454
www.regeringen.se/sb/d/8911

E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Europa

The Grundtvig Award 2007

The European Year of Equality of Opportunities through Adult Education: Learning 4 Rs

EAEA invites applications from projects on aimed at improving and increasing learners´ equality of opportunity to the benefits and rewards of full active citizenship and critical democracy. Projects should focus on:
• Representation
• Recognition
• Regulation
• Respect
EAEA will award the prizes to the organizations or participants who present the best example of a transnational project in adult learning. The award will go to projects developed by communities, groups and individuals. Call for the Grundtvig Award 2007:
www.eaea.org/news.php?aid=13313&%20d=2007-04

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se