4/2007: Forskning

 
DialogWeb logo

4/2007: ForskningLedare / Pääkirjoitus / Editorial

Danmark

Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner
Läs mer »

Finland

Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln

Risto Rinne
Samarbete mellan olika typer av vuxenutbildning, nya former av samarbete, utbyte av best practises och kartläggning av finansieringsmöjligheter. Det är vad man hoppas få till stånd inom projektet AiKo som är ett samarbete mellan Åbo universitet (Turun yliopisto)och Haapsalu Kolledz som lyder under universitetet i Tallinn.
Läs mer »

Island

Er vi på rette vej ... er vi overhovedet på en vej?

Jón Torfi Jónasson
Generelt set kan man sige at forskning indenfor voksenuddannelse og livslang læring i Island er et relativt lille felt.
Läs mer »

Norge

Forskningens kår innen voksenopplæringsfeltet i Norge

Dr.scient Ragnhild Lofthus
Norsk forskning relatert til voksenopplæringsfeltet, er til en viss grad spredt rundt om i landet. Men det finnes et miljø som peker seg ut med stor tyngde og høy aktivitet. Dette er NTNU ViLL (Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, enhet for Voksne i Livslang Læring)
Läs mer »

Sverige

Utveckling genom dialog

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Lena Wilhelmson arbetade tidigare som forskare vid det nyss nedlagda Arbetslivsinstitutet och är docent i pedagogik. Hon finns nu på Högskolan Dalarna och hennes inriktning är organisationspedagogik.
Läs mer »

Åland

Behovet av vuxenutbildning på Åland

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Vad innebär forskning inom en region med 26.000 invånare? Högskolan på Åland är liten med ett fåtal utbildningsprogram och en handfull forskarutbildade lärare.
Läs mer »

Estland

The Tallinn University coordinating the project LLL2010

Peter Jarvis
This March the world famous adult education theoretician and philosopher professor Peter Jarvis from Great Britain visited Estonia. He met the adult educators and sociologists of Tallinn University who research issues of adult education in Europe.
Läs mer »

NVL

Kjære leser

Tor Erik
Det finnes knapt en regjering noen steder i verden, som ikke anerkjenner forskningens betydelse . ”Vær med på, og bidra til å bygge kompetansesamfunnet!”
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija

Maailmassa on tuskin yhtään hallitusta, joka ei tunnustaisi tutkimuksen merkitystä.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

There is hardly a country in the world that does not recognise the importance of research.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se