4/2009: Forskning och kreativitet

 
DialogWeb logo

4/2009: Forskning och kreativitetNorden

Qualifying as Adult Educators in the Nordic-Baltic Countries

Kuressaare. Foto: Silje Bergum Kinsten /norden.org
The quality of adult education and training provision has gained much attention in recent years. Nonetheless, as also pointed out by the European Commission’s Action plan on Adult learning (2007), limited attention has been paid to initial education and pre-service training of prospective adult educators in many countries. Nordic-Baltic countries such as Denmark, Sweden and Estonia represent no exceptions.
Läs mer »

Norden

Traumer og tabuer skal frem i lyset

Når livstruende ar på krop og sjæl er et vilkår for store dele af befolkningen, må det tydeligt afspejle sig i metoder og tilbud i voksenundervisningen, påpeger Shirley Walters. Den sydafrikanske professor fortæller om, hvordan undervisning kan bearbejde traumer og stimulere eksisterende livsmod blandt ekstremt udsatte borgere.
Läs mer »

Norden

Vettig utnyttelse av ventetid – Viktigste grunnen for udannelse i fengsel

Foto: Johannes Jansson /norden.org
I januar i år utga Nordisk Ministerråd en nordisk kartlegging av behovet for opplæring i nordiske fengsel. Nordisk nettverk for fengselsundervisning tok i 2006 initiativ til å gjennomføre en nordisk kartlegging av innsattes utdanningsbakgrunn.
Läs mer »

Finland

Vuxenpedagogiken ska vara en mötesplats

Professor Petri Salo efterlyser en bredare syn på vuxenpedagogiken. Foto: Ari Nykvist
Samtidskonsten fångar vår tid snabbare och bättre än forskningen. Det anser Petri Salo, som är professor i vuxenpedagogik vid Åbo Akademi och chefredaktör för den vuxenpedagogiska tidskriften Aikuiskasvatus. Under en längre tid har han ägnat sig åt att forska i fritt bildningsarbete, eller folkbildning, som han föredrar att tala om eftersom det är ett begrepp som fungerar bra också i nordiska sammanhang.
Läs mer »

Norge

Svineinfluensa, forskning, media og folkeopplysning

VG-overskriften ”13.000 døde av svineinfluensa” er ett av senere tids gode eksempler på at det som virkelig gir forskningen plass i samfunnsdebatten er mulige katastrofer. Dermed skjer forskningsformidling til allmennheten i stor grad gjennom sensasjonsoppslag i media – ikke som folkeopplysning. Og for få uker siden la den norske regjeringa fram stortingsmeldinga Klima for forskning uten å nevne begrepet folkeopplysning i det hele tatt. Hva så?
Läs mer »

Sverige

Forskning pågår!

Flexibelt lärande innebär ökad frihet i tid och rum men också större krav på disciplinering och ansvarstagande, säger Sandra Riomar. Det gäller att deltagaren själv förmår skapa utrymme för sina studier. ”Flexibilitet” är inte något givet, utan är något som lärare och kursdeltagare arbetar med kontinuerligt för att hitta lösningar för varje deltagare.
Läs mer »

Estland

Eve Eisenschmidt Supports Novice Teachers

Eve Eisenschmidt: „ Teamwork, networking and philosophical and ethical analyses of educational problems are highly valued in the pedagogical methodology in the Nordic countries. Estonia tries to go the same way. “Eve Eisenschmidt: „ Teamwork, networking and philosophical and ethical analyses of educational problems are highly valued in the pedagogical methodology in the Nordic countries. Estonia tries to go the same way. “
Eve Eisenschmidt is the director of the Tallinn University College in Haapsalu. The opening of the College of Tallinn University in Haapsalu 11 years ago has advanced the intellectual life in this area remarkably by offering extensive studying possibilities for many young and adult people. Primary school pedagogy, information technology, public and business management, public health - to name a few of the study fields.
Läs mer »


Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

PrenumerationsserviceNVL

Kære læser

Karen
Det halter betydeligt med kvaliteten i den grundlæggende voksenunderviseruddannelse og -træning i adskillige lande i Norden og Baltikum, selv om der har været fokus på området de senere år.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

aikuisopettajiksi aikoville tarjottavassa peruskoulutuksessa on huomattavia puutteita useissa Pohjolan ja Baltian maissa, vaikka aikuiskoulutusalaan on kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

there are serious shortcomings in the quality of the initial education available to prospective adult educators in many parts of the Nordic-Baltic region. This is the case despite the fact that much attention has been paid to adult education in recent years.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se