4/2011: Kulturarv

 
DialogWeb logo

4/2011: Kulturarv


Danmark

Nye fagskoler har dybe rødder

I dag tilbyder Odense Fagskole linjerne animation, beklædning, design, iværksætteri, kunst og forfatter. Samtidig lægger skolen som for hundrede år siden stor vægt på den almene samt demokratiske dannelse under opholdet. Foto: Odense Fagskole.
Den 1. september skifter Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne navn til De Frie Fagskoler. Det sker som led i et flerårigt udviklingsarbejde, som skal geare skolerne til nye generationer af elever. For også i det nye millennium har unge behov for at lære gennem hænderne, veksle hyppigt mellem teori og praksis og at udvikle sig personligt i et trygt miljø, støttet af gamle mesterlæreprincipper.
Läs mer »

Finland

I kulturmöten uppstår goda ting

Kulturen och konsten dör inte utan den förändras och ser olika ut under olika tidsåldrar, säger Berndt Arell som blir chef för Nationalmuseum i Stockholm. Foto: Statens konstmuseum i Finland/Centralarkivet för bildkonst/Pirje Mykkänen
Begreppet kulturarv har många dimensioner. Det handlar inte bara om föremål, byggnader och fornlämningar utan också om berättelser, traditioner och andra immateriella värden som förs vidare från generation till generation. Enligt konstvetaren Berndt Arell är det andliga eller immateriella kulturarvet nyckeln till vår förståelse av oss själva.
Läs mer »

Island

Fra ull til gull

Foto: Bergþóras familiealbum
Det er mange skatter som en hel nasjon rår over. Kulturarven spenner vidt, språk, litteratur, natur, brukskunst. Hvis vi ønsker å holde arven i live og føre den videre til kommende generasjoner, må vi være innovative. Tenke nytt, nye måter å behandle råvarer på, for å få fram nye produkter.
Läs mer »

Norge

Kjærsti Gangsø – til tjeneste for kultur og tradisjon

Kjærsti Gangsø. Foto: Studieforbundet kultur og tradisjon
Kjærsti Evjen Gangsø er av den typen som brenner. Hun snakker seg varm – og hun gjør det gjerne! Om kultur, dugnadsånd, fellesskap, tradisjonsformidling og frivillighet. Nå har hun satt seg fore å endre den norske privatskoleloven slik at en smedutdanning kan komme på plass. Hun kommer nok ikke til å gi seg!
Läs mer »

Sverige

De stickar in staden i garn

Stickkontakts garntag vid Mariatorget i Stockholm. Ordet garntag är hämtat från graffitiordet tag som står för målarens signatur.
Staden får färg och feminina inslag när kollektivet Stickkontakt sätter upp sin stickgraffiti. Stickkontakt ägnar sig åt så kallad craftivism som har bidragit till ökad status och intresse för gamla hantverk som stickning och virkning.
Läs mer »

Åland

Surdeg och örter lockar deltagare

Karin Eklund bjuder på ekologiskt. Foto: Pettas arkiv
Sensommaren börjar göra sig påmind när jag besöker Finnös nedlagda folkskola på norra Åland. I trädgården står Karin Eklund och rensar bort blommor som smyckat rabatten under sina bästa dagar. Tillsammans med sin man Ulf har hon blåst liv i skolan. Här arrangeras kurstillfällen inom bl.a. surdegsbakning, matlagning och örtkännedom.
Läs mer »

Färöarna

Bådebygning – århundreders overlevering på retur

Kaproning kan bevare bådebyggeres håndværk. Her er kaproningsbåde opstillet til den store Olaj-kaproning, der hvert år finder sted i Torshavn den 28. juli. Foto: Ólavur Frederiksen, www.faroephoto.com.
I århundreder har man på Færøerne bygget træbåde til kystfiskeri og, i løbet af det sidste århundrede, også til kaproning. Håndværket er videregivet fra generation til generation, men i dag er bådebygning på retur. Nye tider udfordrer et gammelt håndværk.
Läs mer »

Estland

Eating rye-bread is intangible cultural heritage, too

This crocheted wedding gown comprises tens of traditional lace patterns from Hiiumaa. Photo: Hille Tarto
The Estonian Inventory of Intangible Cultural Heritage opened in November 2010 is managed by the Estonian Folk Culture Development and Training Centre (Folk Culture Centre). The Estonian inventory follows the principles of the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, adopted in 2003.
Läs mer »


Mer om: kultur


Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Kära läsare

Tema för detta nummer är kulturarv. Ordet ”arv” implicerar att det handlar om kultur och kunskap som vi får av en tidigare generation och ger vidare till följande. Men det handlar absolut inte bara om en del av det förflutna utan lika mycket om att förstå och påverka samtiden.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

tämän numeron teemana on kulttuuriperintö. Sana ”perintö” antaa ymmärtää, että puhe on kulttuurista ja tietoudesta, jonka saamme aiemmalta sukupolvelta ja annamme vuorostamme seuraavalle. Perintö ei kuitenkaan missään nimessä ole vain osa menneisyyttä vaan kyse on yhtä paljon oman aikamme ymmärtämisestä ja siihen vaikuttamisesta.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

The theme for this issue is Cultural heritage. The word ”heritage” implies culture and knowledge that is passed down to us by a previous generation and passed on to the next one. However, heritage is more than just part of our past: it has just as much to do with understanding and influencing the present.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 6 gånger under år 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 6 times during the year of 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se