50 konkrete ideer til handlinger

 

Konferencen ”One Small Step” resulterede i en drejebog med omkring 50 konkrete ideer til handlinger og indsatsområder, som kan lede udviklingen i en mere bæredygtig retning. I løbet af efteråret overdrages drejebogen til den danske regering med henblik på, at tankerne bliver taget med til FN’s store klimatopmøde, som finder sted i København næste år.
De tre dages møde i Odense bød på en række oplæg og ikke mindst workshops, hvor deltagerne i flere omgange delte viden og visioner. Det er der stort behov for, at man fortsat gør overalt i Norden, understregede deltagerne. Skal udfordringerne løses, må myndigheder, virksomheder, borgere og civile organisationer finde sammen i nye forpligtende samarbejder på tværs, lød budskabet ligeledes flere gange fra konferencen, der havde fem store temaer på dagsordenen: Energi, transport, byggeri, forbrug og biodiversitet.

Skab gode eksempler

Deltagerne var kommunale politikere og embedsmænd, statslige styrelser, energi- og miljøsektoren, rådgivende ingeniører, arkitekter og konsulenter, transportsektoren, grønne organisationer samt repræsentanter fra uddannelsessektoren.
Det offentlige har en særlig forpligtelse til at gå foran i løsningen af de gigantiske miljø- og klimaudfordringer, vi står overfor. Dels skal der lovgives på en række områder, dels er der stort behov for at skabe gode eksempler, som andre tager ved lære af, lød budskabet fra Odense blandt andet.
At der løbende sker konkrete skridt i den rigtige retning, var deltagerne vidner til, da tre danske borgmestre på konferencens sidste dag underskrev dokumentet Aalborg Commitments, som forpligter kommunerne til at arbejde seriøst og ansvarsfuldt for en lokal bæredygtig udvikling. De tre kommuner er nu del af et netværk på omkring 550 store som mindre lokale myndigheder i Europa. Det blev stiftet i Aalborg i 2004 i regi af Den Europæiske Kampagne for Bæredygtige Byer.
Inden konferencedeltagerne drog hjem, blev stafetten givet videre til repræsentanter fra Finland, som i starten af 2011 er værter for den fjerde nordiske klimakonference, der finder sted i Turku/Åbo.

Links:
Læs de konkrete handlingsforslag i drejebogen: www.odense.dk/WEB1/onesmallstep.aspx
Læs om Den Europæiske Kampagne for Bæredygtige Byer: www.sustainable-cities.eu
Læs om Aalborg Commitments: www.aalborgplus10.dk