500 miljoner kronor till forskning inom hållbar utveckling

 

Formas delar ut cirka 500 miljoner kronor till 116 projekt inom hållbar utveckling för åren 2015 - 2017. 

- Nu är årets stora ansökningsomgång klar och vi fick in många ansökningar av hög kvalitet. Beslutet innebär att 116 projekt får finansiering varav 63 är forsknings- och utvecklingsprojekt, 34 forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskningsledare samt 19 så kallade mobilitetsstöd till unga forskare. 116 projekt av 1300 ansökningar ger dessvärre en beviljningsnivå på endast nio procent, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar - Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt till unga forskare samt Mobilitetsstöd till unga forskare inom Formas samtliga ansvarsområden, Miljö, Areella näringar och Samhällsbyggnad. Totalt kom det in cirka 1300 ansökningar, i genomsnitt samma antal som inkommit de senaste tre åren.

Projekt som beviljats medel

Formas är Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Källa: Formas