5/2006: Självstyrande områden

 
DialogWeb logo

5/2006


Grönland

Grønland ønsker stort uddannelsesløft

Jacobshavn, Grönland. Foto: bigfoto.com /norden.org
Alt for få grønlændere får en kompetencegivende uddannelse. Mange arbejder ufaglært med stor risiko for ledighed samtidig med, at samfundet er afhængigt af dyr, tilkaldt arbejdskraft. Nu lægger politikerne op til et markant uddannelsesløft. Snart skal næsten 25 procent af de offentlige udgifter bruges på uddannelse og opkvalificering.
Läs mer »

Finland

De minsta behöver varandra

Rektor Pirkko Cygnel (t.v.) och byråbiträde Anette Åberg-Mattsson vid Dragsfjärds arbetarinstitut tar emot höstens pinfärska studieprogram.
Litet är vackert är en fin tanke som inte längre fungerar. Det säger Pirkko Cygnel som har över trettio års erfarenhet av att leda ett litet tvåspråkigt arbetarinstitut i Dragsfjärd på Kimitoön i den åboländska skärgården.
Läs mer »

Island

Hvis ikke du kommer til skolen så kommer skolen til dig

En aktiv Hróbjartur Árnason på NVLs konference om fremtidens kompetancer i Island i August
Voksnes efterspørgsel efter uddannesle har vokset gevaldigt i Island de seneste år samtidigt med at uddannelsesmuligheder har vokset. Med oprettelsen af voksenuddannelsescentre rundt omkring i Island de sidste ti år, hastige fremskridt indenfor fjernundervisning i universiteterne og en hurtig tilegnelse af nyhedder indenfor informations teknologi, har voksnes muligheder til at uddanne sig i fjerntliggende områder har været aldrig været lige gode som i dag.
Läs mer »

Norge

Voksenopplæring som varmer

Foto: Bryan & Cherry Alexander
Det bor rundt 2000 nordmenn i kjølige omgivelser på Svalbard. Disse har sitt voksenopplæringstilbud gjennom studieforbundet AOF.
Läs mer »

Norge

Svalbard er en øygruppe

Foto: Bryan & Cherry Alexander
i Nordishavet. Isbreer utgjør 60 prosent av Svalbards areal. Midnattsola har de i 4 måneder om sommeren, og om vinteren er sola helt borte tilsvarende lenge. Den norske bosetningen utgjør rundt 2000 mennesker. Den russiske kontigenten på øyene var en tid større enn den norske, men er betydelig redusert i de senere år.
Läs mer »

Norge

Samisk voksenopplæring – voksenopplæring for samer

Henrik P. Hætta
”Samisk voksenopplæring” er ikke et etablert begrep som brukes i dagligtalen. Om en skulle gi begrepet en slags status eller innhold, måtte det være at denne type voksenopplæring genuint bygger på samiske premisser slik tidligere. Det kan en neppe si om voksenopplæringa slik den utøves i dag.
Läs mer »

Sverige

Sámij åhpadusguovdásj – Samernas utbildningscentrum

Samer. Foto: Foto: Magne Kveseth /norden.org
Samisk kultur och samiskt näringsliv kan inte överleva och utvecklas utan omfattande, motiverande och välproducerade utbildningar. Vid Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk – Jåhkåmåhkke har man sedan länge förstått det.
Läs mer »

Åland

Omstrukturering av vuxenutbildningen på Åland

Organisationsmodell för Ålands gymnasieskola
I juni lämnade kommittén Struktur-07 in sin slutrapport om hur ungdomsutbildningen ska omorganiseras. Den föreslagna omorganisationen omfattar även vuxenutbildningen. I artikeln presenteras de aspekter av omorganiseringen som särskilt berör vuxenutbildningen.
Läs mer »

Åland

Fortbildning relaterad till sjöfart

Inloppet till hamnen i Mariehamn – färjor kommer och far i princip alla dagar och alla tider på dygnet. Foto: Viveca Lindberg
Den här artikeln handlar om en specifik form av vuxenutbildning – fortbildning – inom en specifik sektor av det åländska näringslivet, sjöfarten. Artikeln behandlar olika trender och förändringar i samhället som bidragit till att behov av fortbildning inom nya områden har utvecklats över tid.
Läs mer »

Estland

Setu People – The Oldest Settled People In Europe

Celebrating All Souls’ Day at Petseri graveyard. Food on graves. Photo: Raivo Juurak
South-East Estonia at the coasts of lake Pihkva there live a special people – the Setus. The land of Setus (in Estonian Setumaa and in Setu called Setomaa) is thought to be the most far-away place in Estonia and the Setus are also different from the so-called average Estonians. There are about 10 000 Setus. They speak Setu language, which differs from the standard Estonian like for example Norwegian differs from Swedish.
Läs mer »

Estland

Leelo as Unesco Cultural Heritage

Leelo singing choir. On the background stone sculpture of the legendary Setu folk-singer Hilana Taarka. Photo by Raivo Juurak
The Estonian Ministry of Culture is planning to suggest the leelo of Setus to be included in the UNESCO list of oral cultural heritage in 2006. One of the conditions for this is that regional programs support the oral culture. And this plan has been launched on several levels.
Läs mer »

Estland

Some examples of adult education of the Setus

The inhabitants of Setumaa receive adult education mainly on three levels: they participate in courses organized by local, regional and state educational organizations.
Läs mer »

Kära läsare

Detta nummer handlar om vuxenutbildning i de självstyrda och glesbebodda områden inom Norden och Baltikum och har således karaktären av skärgård, glesbygd och minoritet.
Läs mer »

Hyvä lukija

Tämä DialogWebin numero kertoo aikuisopiskelusta Pohjolan ja Baltian itsehallintoalueilla ja harvaan asutuilla alueilla. Artikkeleissa käsitellään erityisesti saaristoon, haja-asutusalueihin ja vähemmistöihin liittyviä aiheita. Niistä käy myös ilmi, kuinka erilaiset eri aikuiskoulutusmuotojen toimintaedellytykset ovat 2000-luvun alkuvuosina olleet.
Läs mer »

Dear Reader

This issue of DialogWeb deals with adult education in the autonomous areas and sparsely populated areas in the Nordic and Baltic countries. The articles focus on themes linked to minorities, rural areas and the archipelago. They highlight the dissimilarity of the conditions that different forms of adult education have operated in during the first years of the 21st century.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.


nmr_se

ISSN 1795-8237