5/2007: Distansnätverk

 
DialogWeb logo

5/2007: DistansnätverkLedare / Pääkirjoitus / Editorial

Åland

Flexibelt lärande – hinder eller möjlighet?

Leena Raitanen
Medborgarinstitutet i Mariehamn firar i år 60 år. Liksom andra liknande institut i Finland startades verksamheten utifrån tanken om att skapa förutsättningar för folkbildning. Idén är fortfarande densamma men i och med utvecklingen inom IKT har man har försökt anpassa sig till de nya möjligheter som erbjuds. Det har visat sig att det inte är alldeles enkelt.
Läs mer »

Danmark

Nordiske fængsler inspirerer hinanden

Peer Bendtson
De nordiske lande har vidt forskellige styrker, når det gælder undervisningstilbudene til indsatte i fængslerne. Derfor er det vigtigt, at vi deler erfaringer og tager ved lære af hinanden, mener Peer Bendtson, der er beskæftigelsesleder ved Statsfængslet Renbæk i Danmark.
Läs mer »

Finland

Skärgårdskvinnor i öppet nätverk

Skärgårdskvinnor från Sverige, Finland, Åland och Estland på väg på seminarium till ön Pensar i Åbolands skärgård. Foto: Helena Laurén
Kvinnor från Stockholms, Ålands, Åbolands och Estlands skärgårdar lär sig av varandra genom att träffas en gång om året.
Läs mer »

Island

Vi har informationsteknikken men vi mangler indeholdet!

Billedet er fra den sidste årlige konference om IT i undervisning fra 2006
”Informationsteknikken er god nok. Vi har et hurtigt landsdækkende IT netværk og opdateret udstyr på de fleste steder i landet. Det vi mangler er bare at finde ud af hvordan vi skal bruge det.”
Läs mer »

Norge

Sinnemestringskurs

Noen menn sliter med å kontrollere sitt eget sinne. Ill.foto
Noen menn har ikke kontroll over sitt eget temperament. I en frustrerende situasjon er de eksponert for å miste fatningen. Og det kan gå helt over styr. Mange av disse trenger hjelp og det finnes få, men heldigvis noen tilbud. Sinnemestringskurs er et slik tilbud.
Läs mer »

Sverige

Promise är ett aktivt nätverk

Foto: Promise
Under termen distansnätverk kan man läsa in många olika sorters sammanslutningar.
Läs mer »

Åland

Utvecklingsarbete – en förutsättning för nätbaserat lärande

Ronny Holmström
För att utveckla nätbaserat lärande krävs både tekniska resurser och ett utvecklingsarbete. Det är inte självklart att lärare hinner sätta sig in i den mångfald av nya frågor detta kräver. På Åland står lärcentret Navigare för utvecklingen av tekniska resurser och tekniskt stöd medan projektet Flex-learn arbetat för att utveckla ett flexibelt system – Öppna gymnasieskolan – för vuxnas lärande.
Läs mer »

Estland

New Target Groups for the Web

A moment from the graduation party of the Estonian Adult Educators mastercourse of 2005.
Web-based learning has a distinct place in Estonian non-formal education. It is used particularly systematically for the training of adult educators. These courses have also included other countries.
Läs mer »

NVL

Kära läsare

Erica
I det här numret av DialogWeb speglar vi hur man från olika utgångspunkter arbetar i nätverk för distansutbildning. Det sker dels för att överbrygga geografiska avstånd dels för att hålla samman människor som har samma – ofta ganska specifika - intresseområden.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija

Tässä DialogWebin numerossa käsitellään erilaisia etäopetuksen verkostoja ja niiden työtä. Verkostot muodostavat siltoja kaukana toisistaan asuvien ihmisten välille ja tuovat yhteen henkilöitä, joilla on yhteisiä – usein hyvin spesifisiä – kiinnostuksen kohteita.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

This issue of DialogWeb describes the work of distance learning networks from different perspectives. These networks serve two purposes: they act as a bridge over geographic distances and bring together people with shared – often very specific – areas of expertise.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.Diskutera artiklar i

NVL:s Forum


nmr_se