5/2008: Yrke och utbildning

 
DialogWeb logo

5/2008: Yrke och utbildningLEDARE

NVL

Nätverk kartlägger vägledning

NVL:s nätverk Effekter i Vägledning
NVL:s nätverk Effekter i Vägledning har kartlagt befintlig forskning på vägledningsområdet samt undersökt vilken typ av effekter av vägledning man kan hitta och i vilken omfattning. Finns det studier som kan påvisa effekter av vägledning, och i så fall, vilka typer av effekter? Och vad förväntar sig beslutsfattare?
Läs mer »

Danmark

Politikere skal passe på pengene

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Kortuddannede og ledige skal opkvalificeres for, at deres situation på arbejdsmarkedet kan forbedres, har det i årtier lydt fra både magtfulde politikere og organisationerne på arbejdsmarkedet. Der investeres stadigt flere skattekroner i indsatsen, men der er intet belæg for, at investeringerne lønner sig, kritiserer skeptiske økonomer.
Läs mer »

Finland

Traditionell fortbildning är out

Lärarutbildningen borde vara en fortgående process som fortsätter på arbetsplatsen.
Lärande på arbetsplatsen uppskattas allt mera på grund av de ständiga förändringar som arbetsplatserna genomgår. Det konstaterades vid den internationella konferensen kring lärande och yrke, The 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference, som hölls i Jyväskylä i slutet av augusti. I konferensen deltog över 200 personer från 16 länder.
Läs mer »

Island

Yrke og utdanning!

Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir
Islands særstilling – lav arbeidsløshet men mange som ikke har fullført utdanning på det videregående skoletrinn
Läs mer »

Norge

Spesialundervisningens betydning for kompensering og livskvalitet

Kubemodellen
Utgangspunktet for prosjektet Cost-Benefit, er at spesialundervisningen kan bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Det er en påstand som må begrunnes. Men aller først må prosjektet svare på et svært sentralt spørsmål: Hva er livskvalitet?
Läs mer »

Sverige

Yrkesutbildningen spurtar efter lång lunk

Den nya yrkeshögskolan införs i Sverige med start i juli 2009.
Med de många beslut på yrkesutbildningens område som nu verkar falla på plats i Sverige, flyttas positionerna fram. Yrkeslivet har förändrats snabbt, men utbildningen har inte hållit jämna steg. Utredningar har lagts i malpåse i olika omgångar, men genom yrkeshögskoleförslaget SOU 2008:29 Yrkeshögskolan – För yrkeskunnande i förändring, verka det äntligen hända något rejält.
Läs mer »

Åland

En ingång för validering på Åland

Projektledare Robert Jansson håller på att skapa en gemensam ingång till validering och vuxenutbildning på Åland.
Läs mer »

Estland

Free courses for adults with basic and secondary education

Karmen Vallistu, office assistant
Tallinn Construction School offered free courses for people with basic and secondary education on the basis of a government-placed order.
Läs mer »

NVL

Kära läsare

Det kan låta som en kliché att säga att yrke och utbildning går hand i hand, men om vi tittar närmare på de två och börjar bena ut hur de påverkar varandra och varför, kommer vi till ett pussel med väldigt många bitar som kan bilda ett oändligt antal mönster. Det är arbetet med det pusslet som vi belyser i detta nummer av DialogWeb som har Yrke och utbildning som tema.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

saattaa kuulostaa kliseiseltä sanoa, että ammatti ja koulutus kulkevat käsi kädessä. Mutta jos pysähdymme ruotimaan tarkemmin ammatin ja koulutuksen keskinäisiä vaikutuksia ja niiden syitä, näemme monimutkaisen palapelin, jonka paloista voi muodostua lukematon määrä eri kuvioita. Tuon palapelin parissa tehtävää työtä käsitellään tämänkertaisessa DialogWebissä, jonka teemana on ammatti ja koulutus.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

it may sound like a cliché to say that profession and education go hand in hand. However, if we take a closer look at the two and start analysing how and why they affect each other, a puzzle emerges containing numerous pieces that can form countless patterns. This issue of DialogWeb, which focuses on the theme of Profession and Education, examines the work being done around this puzzle.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Styrningsgruppen för Vuxnas Lärande), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se