5/2009: ICT

 
DialogWeb logo

5/2009: ICTLEDARE

Nordisk samordning av digitale læringsressurser – er det mulig?

Tora Aasland. Foto: Stig Weston
- Et samarbeid om digitale læringsressurser på nordisk plan vil være både interessant og utfordrende. Interessant fordi det kan gi grunnlag for å lære våre respektive nabospråk bedre å kjenne. Utfordrende ved at vi ikke er bare én språkgruppe i Norden, men flere, sier den norske forsknings- og høyere utdanningsministeren, Tora Aasland til DialogWeb.
Läs mer »

NVL

Et norsk digitalt læringslandskap

Bilde: seriykotik1970 on flickr
Det digitale formatet har gjort produksjon og distribusjon av læringsressurser mye enklere og rimeligere. Dette reiser en rekke problemstillinger, knyttet til rettigheter, kvalitet og økonomi. Det finnes få retningslinjer for produksjon, distribusjon og tilgang. Vi har en rekke ulike aktører, både private og offentlige. Blant aktørene finner vi forlag og teknologibedrifter, universitet og høgskoler, offentlige organ og myndigheter. Hva er den digitale status i Norge?
Läs mer »

NVL

DISTANS – Nettverk for bruk av IT i voksenundervisning i Norden

Billede af Distans netværket 2008, fra venstre Torhild Slåtto, Jyrki Käppi, Elisabeth Isaksen, Jørgen Grubbe, Hróbjartur Árnason og Anna Vilborg Einarsdóttir.
NVL – Nordisk nettverk for voksnes læring – har i løpet av sin arbeidstid dannet knapt tjue forskjellige nettverk for å styrke voksnes læring, og for at de nordiske landa skal kunne dra nytte av hverandres erfaring. Island tok initiativ til ett av disse nettverkene som fikk navnet DISTANS og det ble etablert i desember 2005.
Läs mer »

NVL

Læring og e-læring år 2030 (-?-)

I forlængelse af indlægget We can’t predict the E-, so what will learning be like in the year 2030?, præsenteret på NVL:s Distansseminarium "Looking to the Future" i Esbo, Finland, september 2008, skal jeg forsøge at beskrive tre grupper af udviklingstendenser, der antagelig vil sætte deres præg på læring, og specielt e-læring, i de næste 20 år. De tre er: teknologi, anvendelser af (eksisterende) teknik og læringsparadigmer.
Läs mer »

Danmark

Nettet udfordrer forståelsen af uddannelse

Noget tyder på, at fagligheden faktisk kan være højere på vore netbaserede forløb end de traditionelle, siger Lis Faurholt.
I ét semester vælger studerende at følge den netbaserede version af uddannelsen. Det næste foretrækker de det daglige fysiske møde med andre studerende og deres lærere. Sådan ser virkeligheden i stigende grad ud på University College Syd. Det udvikler over tid en ny forståelse af, hvad uddannelse egentlig er, både blandt studerende, undervisere og de institutioner, der tager imod de nyuddannede, mener IT-projektleder Lis Faurholt
Läs mer »

Finland

E-tentamen blir allt vanligare

Virtuella inlärningsmiljöer blir allt vanligare.
På 1990-talet trodde man i Finland att det virtuella universitet snabbt skulle bli verklighet, i dag är man mera försiktig och tar ett steg i taget. Jyväskylä universitet erbjuder sina studenter flexiblare studier med hjälp av e-tentamen.
Läs mer »

Norge

En god svømmer

Han elsker København, har litt angst for byråkrati og er langt på vei nerd når det kommer til mat og vin. Og egentlig er han barneskolelærer. Møt den nye norske NVL-koordinatoren Jakob Sletten.
Läs mer »

Sverige

On the Go - mobilt lärande i Norden och IKT-bruk i Sverige

Personalestyrelsens projekt för upphandling digitalt lärande bland statligt anställda väckte många tankar.
På många håll i Norden satsar man på att vara ledande i utvecklingen av distansutbildning, flexibelt lärande och bruk av nya medier i utbildningen. Att använda vanliga mobiltelefoner och s.k. smart phones väcker allt större uppmärksamhet.
Läs mer »

Estland

Network Seduces

Seminar „Network Seduces“. Tarvo Mill (Tallinn Technical University), Veronika Tuul (Tallinn Polytechnic School), Külli Jesmin (Suuremõisa Technical School) and Epp Tiitsu (Türi Agricultural and Technical School) in a brainstorming session inventing new criteria to assess the functioning of virtual networks.
“Network Seduces” is a series of seminars that take place at the Estonian Information Technology College. The participants - teachers from Estonian universities and vocational schools - are part of almost forty specialized networks and online discussion groups that aim to improve the teaching of economy, construction, accommodation, tourism, educational technology and other subjects.
Läs mer »


Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

PrenumerationsserviceNVL

Kära läsare!

Född på 40-talet är jag definitivt en ”digital immigrant” (digital invandrare) i motsats till ”digital natives” (digitala infödingar) som är uppvuxna med datorer och internet. Ibland är det mer, ibland mindre motvilligt jag får lov att stiga in i den virtuella världen som känns både som en välsignelse och en börda. Om inte bredband och internet fanns skulle det aldrig ha varit möjligt för mig att flytta ut till en ö utan fast vägförbindelse och fortsätta jobba som frilansjournalist.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

1940-luvulla syntyneenä kuulun selkeästi ryhmään ”digital immigrants” (digitaaliset maahanmuuttajat). Sen vastakohta ovat ”digital natives” (d. alkuasukkaat), jotka ovat kasvaneet tietokoneiden ja netin parissa. Joskus enemmän, joskus vähemmän vastentahtoisesti saan astua virtuaaliseen maailmaan, joka tuntuu sekä siunaukselta että taakalta. Ilman laajakaistaa ja internetiä en olisi koskaan voinut muuttaa saarelle, jonne ei ole kiinteää tieyhteyttä, ja jatkaa vapaana toimittajana työskentelyä.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

As someone born in the 1940s, I am definitely a “digital immigrant” as opposed to the “digital natives” who have grown up with computers and internet. It is with varying degrees of enthusiasm that I step into the virtual world with its digital platforms, a world that feels both like a blessing and a burden. Were it not for broadband and the internet, I could not have moved to an island without a permanent road link and continued working as a freelance journalist.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se