535 ekstra millioner til opplæringstilbud og validering

Bevilgningen er til Arbeidslivets opplæringssenter som skal formidle videre til livslanglæringssentrene rundt om Island

 
Foto: Anna Earl Foto: Anna Earl

På Island arbeider et tverrfaglig team (SAM-gruppen) under velferds- og utdanningsdepartementene med arbeids- og utdanningstiltak for studenter, arbeidsledige og permitterte i lyset av samfunnsforandringerne skapt av koronakrisen.

Målet med ekstrabevilgingen er å møte arbeidssøkernes behov og øke antall deltakere i livslanglæringssentrenes tilbud for voksenopplæring og validering mot formell utdanning. Bevilgningen på 535 000 ISK fordeles på 2021 og første kvartal 2022 hvor av 375 millioner er beregnet for utdanningstiltak og 160 millioner for validering mot formell utdanning.

- Den ekstra bevilgningen for å dekke behovene til de som nylig har mistet jobben, er spesielt viktig for målgruppen for voksnes læring. Som i andre krisetider, rammes de som har minst spesialisering eller minst utdanning hardest. Vårt system for voksnes læring viste styrke og fleksibilitet og reagerte med enda mer variert utvalg av studietilbud og muligheter flere for å få sin realkompetanse vurdert, sier Sigríður Guðmundsdóttir, direktør for Arbeidslivets opplæringssenter.