60 år i læringens tjeneste

 
Folkeuniversitetet i Norge feirer i disse dager sine 60 år og går framtida optimistisk i møte.
Folkeuniversitetet er en svært aktiv senior med nok endringskompetanse til å stå på i mange år til. Dette ble bekreftet  på den nordiske jubileumskonferansen på Voksenåsen i Oslo.
Temaer som;  Hvilken kompetanse trenger vi i framtidas Norden? Globaliseringen og dens utfordringer for voksnes læring og arbeidsmarkedets kompetansebehov ble belyst og diskutert. Både næringslivets aktive direktør, Sigrun Vaageng og Utdanningsminister Tora Aasland erklærte sin tiltro til studieforbundenes viktige rolle i et framtidsrettet lærende samfunn.
www.fu.no