60 % av islendingene vil fullføre høyere utdanning

 

OECD rapportenEducation at a Glance for 2014, som inneholder statistikk over medlemslandenes utdanning har vært publisert. Rapporten inneholder bl.a. informasjon om utdanningsnivå, utgifter til utdanning, deltakelse i utdanning, organisering, lærernes arbeidstid og lønnsnivå.

Når det gjelder Island viser rapporten at andelen av befolkningen med høyere utdanning vokser stadig og ligger nå på omlag 35 % i aldersgruppen 24-64. Det er flere kvinner enn menn som fullfører høyere utdanning. I aldersgruppen 24-34 har 44 % av kvinnene fullført mens tallet er 28 % for menn for 2012.

Om trenden med fullførte eksamen i høyere utdanning fortsetter slik den er nå kan vi forvente at ca 60 % av den unge generasjonen fullfører høyere utdanning i løpet av livet. Dette er det høyeste tallet innen OECD og forklares av det høye antallet islendinger som fullfører høyere utdanning i voksen alder.

Andelen av befolkningen på Island som fullfører videregående skole har økt jevnt hele 2000 tallet. - i aldersgruppen 25-64 er den 71 %. Den største økningen er blant kvinner som fullfører videregående skole, ca 80 % kvinner i alderen 25-34 hadde fullført videregående skole. Til sammenligning var dette tallet 65 % ved århundreskiftet.

Andelen som fullfører videregående skole på normal definert tid er lavest på Island av alle OECD landene og gjennomsnittsalderen på elevene er også blant den aller høyeste. 6 år etter studiestart på videregående har bare 58 % av elevene fullført, 64 % av kvinnene og 52 % av mennene.

Interessant rapport - for Island og den finnes også for de andre nordiske landene.

Mer om dette:
OECD rapporten om Island på islandsk>>>
Country note Iceland (engelsk)>>> 
OECD webb - Education at a Glance 2014>>>