60 % islantilaisista tulee suorittamaan korkeakoulututkinnon

 

OECD on julkistanut vuoden 2014 Education at a Glance -raporttinsa, joka sisältää jäsenmaiden koulutustilastoja. Raportissa on tietoa muun muassa väestön koulutustasosta, koulutuksen kuluista, osallistujamääristä ja organisoinnista sekä opettajien työajasta ja palkkatasosta.

Islannin osalta raportissa kerrotaan, että korkeakoulutetun väestön osuus kasvaa jatkuvasti ja on tällä hetkellä noin 35 % ikäryhmässä 24–64. Korkeakoulututkinnon suorittajista valtaosa on naisia. Vuonna 2012 ikäryhmässä 24–34 naisista 44 % ja miehistä 28 % oli suorittanut korkeakoulututkinnon.

Jos suuntaus jatkuu nykyisenlaisena, voimme odottaa, että noin 60 % nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon jossain vaiheessa elämäänsä. Luku on kaikkien OECD-maiden korkein ja selittyy sillä, että suuri osa islantilaisista suorittaa korkeakoulututkinnon aikuisiässä.

Myös toisen asteen tutkinnon suorittajien osuus on noussut tasaisesti Islannissa koko 2000-luvun ajan. Ikäryhmässä 25–64 toisen asteen tutkinto on nyt 71 %:lla. Tutkinnon suorittajien osuus on lisääntynyt eniten naisten keskuudessa; ikäryhmässä 25–34 noin 80 % naisista on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Vuosituhannen vaihteessa luku oli 65 %.   

Normaalissa tavoiteajassa toisen asteen suorittavien osuus puolestaan on Islannissa OECD-maiden alhaisin, ja opiskelijoiden keski-ikä on OECD-maiden korkeimpia. Vain 58 % opiskelijoista saa tutkinnon suoritetuksi kuudessa vuodessa; 64 % naisista ja 52 % miehistä.

Raportti on kiinnostavaa luettavaa niin Islannin kuin muidenkin Pohjoismaiden osalta.

Lisää aiheesta:
OECD-raportti Islannista (islannin kielellä)
Country note Iceland (englanniksi) 
OECD:n verkkosivuilta - Education at a Glance 2014