6/2006 NVL Uutisia

 


NVL

Demokratian ulottuvuudet, sivistyksen tarkoitus

Demokratia ja kansalaisuus ovat pohjoismaisen yhteistyön keskipisteenä. Konferenssien ja verkostoyhteistyön tavoitteena on yhdistää tehtyjen valta- ja demokratiaselvitysten tulokset paikallisiin kansalaisvaikuttamisen toimintamuotoihin. Demos on verkostotyöhön perustuva ja tutkimukseen liitetty prosessi, joka on osa tätä yhteistyötä.
Demokratiakonferenssin tavoitteena on luoda keskustelua demokratian eri tasoista ja avata areenoja, joissa voidaan jakaa tietotaitoa proaktiivisesta kansalaisuudesta. Konferenssi ja valkoinen kirja, johon Demos-prosessi tähtää, ovat perustana pitkän tähtäimen työlle, jolla parannetaan elinikäisen oppimisen edellytyksiä ja tähdennetään sen tärkeyttä paikallisessa ja alueellisessa kehityksessä ja syrjäytymisen vähentämisessä.
Konferenssi suuntautuu tulevaisuuteen ja aihetta työstetään puheenvuoroin, seitsemän teemakahvilan kautta, näyttelyllä, kansallisilla workshopeilla ja keskusteluilla. Konferenssin ja Demos prosessin päämääränä on alustaa Pohjoismaisen Ministerineuvoston uutta koulutuksen ja tutkimuksen strategista suunnitelmaa ja UNESCO:n elinikäisen oppimisen konferenssia, joka pidetään vuonna 2009.
Kutsu, konferenssiohjelma ja lisätietoa:
www.nordvux.net/page/245/demos.htm

Keskustelua Pohjoismaiden tulevaisuudesta Islannissa

NVL on käynnistänyt pohjoismaisen ajatusriihen (tänketank) tulevaisuuden osaamisalueista. Riihen tavoitteena on työstää visiodokumenttia, joka inspiroisi ja avaisi keskustelua tulevaisuuden osaamisesta. Nyt riihi kutsuu keskusteluun Pohjoismaiden tulevaisuudesta. Mitä osaamista tarvitaan, jotta Pohjoismaat edelleen olisivat maailmanlaajuisesti menestyvä alue, joka perustuu kestävälle kehitykselle ja jossa varmistetaan aikuisten oppimismahdollisuudet näillä osaamisalueilla? Seminaari järjestetään Hotelli Selfossissa, 24.-25.8., ilmoittautuminen viimeistään 15. heinäkuuta. Tietoa edullisista lennoista Islantiin: www.dohop.com. Ilmoittautuminen ja lisätietoa:
www. nordvux.net/page/39/page.htm

Laatu – laajempaa kuin varmistaminen

Laatuajattelun tulee suuntautua tulevaisuuteen ja olla väline kestävään kehitykseen!
Pohjoismainen laatua käsittelevä konferenssi Oslossa 8.-9.6 oli yksimielinen siitä, että aikuiset asettavat oppimiselle laatuvaatimuksia. Laatukäsite on kuitenkin määriteltävä yhteiskunnan tavoitteiden pohjalta ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Ei riitä, että kaikki ulkoiset tekijät ovat täydellisiä oppimista ajatellen, jollei koulutus huomioi yksilön tarpeita, yhteiskunnan tarpeita, tai syrjäytymisvaarassa olevien tarpeita. Pohjoismaista voi tulla edelläkävijöitä, kun laatuajatteluun sisältyy niitä näkemyksiä, jotka tekevät meistä osallistavaa, osallistuvaa ja sitoutuvaa väkeä. Pohjoismainen NVL:n käynnistämä asiantuntijaverkosto jatkaa näiden asioden työstämistä. Lisää tästä työstä:
www.nordvux.net/page/33/kvalitetssakring.htm

Pohjoismainen opitun tunnustamisen asiantuntijaverkosto

Tämä verkosto on kokoontunut pari kertaa kevään aikana. Verkosto suunnittelee tekevänsä vertailevan kartoituksen syksyllä 2006. Kartoitus vertailee eri pohjoismaisia järjestelmiä toisiinsa ja selvittää, miten opitun tunnustaminen käytännössä tapahtuu.
www.nordvux.net/page/23/nordiskanatverk.htmVerkosto järjestää myös pohjoismaisen konferenssin 7.-9.3.2007. Konferenssi järjestetään yhteistyössä JAVAL-nimisen Nordplus-projektin kanssa:
www.nordvux.net/page/21/projekt.htm
Verkosto työstää myös tietopankkia, johon on kerätty opitun tunnustamisen hyviä käytäntöjä:
www.nordvux.net/page/179/bestpractises.htm

Pohjoismaisten verkostojen tapaamisia

Pohjoismainen opitun tunnustamisen asiantuntijaverkosto tapaa 9. marraskuuta Oslossa.
Formaalin aikuiskoulutuksen verkosto tapaa 21.-22. syyskuuta.
Pohjoismainen alfaneuvosto tapaa toisensa ensimmäisen kerran 4.-5. syyskuuta.
www.nordvux.net/page/23/nordiskanetverk.htm

Hyvää kesää!

NVL:n seuraava uutiskirje ilmestyy 1. syyskuuta. Kiitämme hyvästä yhteistyöstä vuoden 2006 alkupuoliskolla ja toivotamme kaikille nautinnollista pohjoismaista kesää! Odotamme mielenkiinnolla jännittäviä tapaamisia syksyllä sekä kotisivuillamme www.nordvux.net että eri tapahtumissa Pohjoismaissa.


TANSKA

Yhteisön merkitys nousi esille arviointiraportissa

Ensimmäinen arviointiraportti toimenpiteistä, joiden tulisi auttaa kaksikielisten oppilaiden ja käytännöllisesti orientoituneiden oppilaiden ammattikoulutuksen loppuunsuorittamista on ilmestynyt. Arviointi osoittaa, että jos kaksikielisten ja käytännöllisesti orientoituneiden oppilaiden suurta keskeyttäneiden määrää halutaan pienentää, niin klassisten arvojen, kuten yhteisöllisyyden ja kunnioituksen, on tulevaisuudessa saatava enemmän tilaa koulutuksessa. Arviointi tehtiin Opetusministeriön toimeksiannosta.
www.uvm.dk


SUOMI

Ohjausalan osaamiskeskus Jyväskylän yliopistoon

Jyväskylän yliopistoon on perustettu rehtori Aino Sallisen päätöksellä ohjausalan osaamiskeskus. Keskus hyödyntää monipuolisesti Jyväskylän yliopiston ohjausalan osaamista ja koordinoi yliopiston sisäiseen, alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen kohdistuvaa yhteistyötä. Tärkeitä paikallisia kumppaneita ovat yliopiston eri yksikköjen lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Työvoimaopisto.
- Jyväskylän yliopistolla on valmius ottaa pysyvästi hoitaakseen EU:n ministerineuvoston suosituksen mukainen ohjauspalvelujen kehittämisen kansallinen tehtävä ja huolehtia siitä ohjausalan osaamiskeskuksen joustavalla verkostoyhteistyöllä, rehtori Aino Sallinen kertoo.
Linkki tiedotteeseen

Development of Information services, Advice and Guidance in Adult Education in Finland

The Ministry of Labour worked together with the Ministry of Education on a proposal for an Action Programme aimed to guarantee appropriate guidance and advisory services for the citizens enabling them to plan individual and flexible paths of study. The task for the joint working group, that started working 1 June 2005, was to prepare an action plan for developing information and advisory services of adult education and guidance supporting the planning of working life and education/training careers.
The proposed measures were 5. And the challenge was to keep them simple and understandable and to propose realistic measures. Many projects and developing programmes concerning counselling and carrier guidance have been done in Finland, so they gave an excellent base for the work on ministry level. You can read the proposal in Finnish in
www.mol.fi/julkaisut or summaries in Swedish and English by clicking the language links:


NORJA

Opintokeskuksille valoa

Lisäbudjetissa ehdotetaan 27 miljoonaa kruunua opintokeskuksille. Hallitus on hyväksynyt ehdotuksen. Varat tulee käyttää keskusten ja niiden jäsenjärjestöjen muutosten tukemiseen. – Nyt odotamme mielenkiinnolla mikä on poliitikkojen näkemys muutoksen tarpeesta, sanoo Sturla Bjerkaker , Vofun pääsihteeri.

Valoa myös pohjoiseen

Nordlandin opintokeskukset ovat eläneet jännityksessä. Ne olivat varautuneet taistelemaan opetustyölle myönnettävistä varoista. Pohjoinen aluehallinto oli ehdottanut nolla kruunua tälle työlle, mutta poliitikot arvostivat opintokeskusten työtä. Nordlandin opintokeskuksia tuetaan 3 miljoonalla kruunulla vuodessa seuraavat neljä vuotta.

Norjan kansanopisto profiloituu

Suurhanke ”pedagogiikkaa rikkaille” vaikuttaa kansanopistoissa myös ensi vuonna. Hankkeessa halutaan lisätä tietoisuutta etelän ja pohjoisen eroista ja ottaa käyttöön uudenlaisia tapoja näiden erojen tasoittamiseen. Kansanopistot haluavat hankkeen kautta suunnata katseemme siihen, mitä seurauksia meidän elämäntavallamme on: Mitä me rikkaassa osassa maailmaa voimme tehdä, jotta yhteinen maailmanlaajuinen tulevaisuutemme olisi paras mahdollinen?