6/2007 NVL Uutisia

 


NVL

Pohjoismaisen aivoriihen raportti tulevaisuuden osaamisesta – kansalliset seminaarit

Syksyllä 2007 NVL järjestää jokaisessa pohjoismaassa kansallisen seminaarin, jossa esitellään ja käsitellään pohjoismaisen aivoriihen loppuraporttia. Tavoitteena on, että raportista on hyötyä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aikuisten oppimisen ja osaamisen edellytysten kehittämisestä. Kohderyhmänä ovat poliitikot ja muut päättäjät, yritysten ja työmarkkinajärjestöjen johtajat, vapaaehtoisjärjestöt ja muut aikuisten oppimisen kentän toimijat.
18. lokakuuta Norja
25. lokakuuta Islanti
29. lokakuuta Suomi (seminaarikielenä suomi)
31. lokakuuta Ahvenanmaa (seminaarikielenä ruotsi)
15. marraskuuta Tanska
22. marraskuuta Ruotsi
Lisätietoa NVL:n koordinaattoreilta: www.nordvux.net/page/14/kontaktaoss.htm
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Norden

Tunnetko etäopetuksen edelläkävijän?

Tunnetko jonkun, joka on mielestäsi edelläkävijä aikuisten etäopetuksen alueella – ihmisen,  joka on kunnostautunut esimerkiksi kurssien, opetusmetodien ja/tai tukijärjestelmien kehittämisessä? Ehdota häntä tämän vuoden Boldic Awardin saajaksi! Palkinto luovutetaan  Oslossa 20. marraskuuta Pohjoismaista tai Baltiasta kotoisin olevalle ansioituneelle voittajalle. Ehdokkaiden nimiä otetaan vastaan 1.9. asti.
Lisätietoa norjaksi:
www.nade-nff.no/default.aspx?center=portal/article&art=91
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norden

Call for Papers Mimerin jokavuotiseen tutkijakonferenssiin

Esitelmäehdotukset lähetettävä 1. lokakuuta 2007 mennessä
Mimer ja Upsalan yliopiston arkisto-, kirjasto- ja museotieteiden laitos esittävät avoimen kutsun tämän vuoden tutkijakonferenssiin, joka pidetään 6.–7. marraskuuta 2007. Esitelmäehdotukset ovat tervetulleita. Tänä vuonna konferenssilla ei ole etukäteen määriteltyä aihetta. Otamme vastaan eri työvaiheissa olevia tekstejä, jotka käsittelevät kansansivistystyötä monipuolisesti erilaisten tutkimuskysymysten kautta ja eri näkökulmista. Esitelmäehdotusten johdannoksi toivomme lyhyttä taustoitusta/esittelyä tutkimuksestasi/hankkeestasi.
Kontaktitori tarjoaa sekä tutkijoille että kansansivistäjille mahdollisuuden esitellä lyhyesti tutkimusideoita tai kertoa muista hankkeista vapaamuotoisemmin. Jos haluat esiintyä kontaktitorilla, kirjoita enintään yhden A4-liuskan pituinen abstrakti, jossa esittelet aiheesi muille konferenssin osanottajille.
Ilmoittautumiset, esitelmäehdotukset ja abstraktit on toimitettava meille viimeistään 1. lokakuuta. Konferenssin tarkempi sisältö ja aikataulu suunnitellaan määräaikaan mennessä saapuneen materiaalin pohjalta. Konferenssikutsu ja ilmoittautumislomake tulevat elokuun lopussa pdf-muodossa Mimerin kotisivuille www.liu.se/mimer. Sivujen kautta voi myös ilmoittautua sähköisesti.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: forskning
Norden

Verkostokonferenssi Juutinrauman alueesta

Voksenpædagogisk Center järjestää Demokratiforum 2007:n kanssa konferenssin, jonka tavoitteena on luoda verkostoa Juutinrauman molemmin puolin. Konferenssi pidetään 3. syyskuuta Malmössä.
Lisätietoa:
www.vpckk.dk/demokrati/demokratiforum_dk.asp
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: demokrati
Danmark

Mittava panostus aikuis- ja jatkokoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin

Hallitus on yhdessä globalisaatiosopimuksen aikaansaaneiden puolueiden kanssa (Sosiaalidemokraatit, Radikaalit ja Tanskan kansanpuolue) tehnyt suunnitelman mittavasta lisäyksestä aikuis- ja jatkokoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin.
Seuraavaksi kolmeksi vuodeksi lisärahoitusta on luvassa 75 miljoonaa kruunua niiden 50 miljoonan lisäksi, jotka jo on myönnetty valmistavan aikuiskoulutuksen hakevaan toimintaan. Suunnitteilla on muun muassa uusi kansallinen ohjausneuvosto, verkko-ohjausportaali ja lisää työpaikoilla tapahtuvaa neuvontaa yrityksille ja työntekijöille.
Lue lisää: www.uvm.dk  
Linkki julkaisuun ”Mål for voksen- og efteruddannelse”, joka esittelee aikuis- ja täydennyskoulutuksen tavoitteita: http://pub.uvm.dk/2007/veumaal/
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: vägledning
Danmark

Miksi nuoret karsastavat ammatillista korkeakoulutusta?

Tanskalaistutkimuksessa on kartoitettu syitä siihen, mikä saa nuoret valitsemaan tai olemaan valitsematta korkea-asteen ammatilliset opinnot.
Ammatillisiin korkeakouluopintoihin kuuluvat Tanskassa esimerkiksi opettajan, lastentarhanopettajan ja sairaanhoitajan ammatteihin pätevöittävät tutkinnot. Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa opiskelupaikan valintaan liittyvää päätöksentekoprosessia, ja tulokset osoittavat, että henkilösuhteilla on enemmän vaikutusta nuorten valintoihin kuin opinto-ohjaajilla ja opettajilla. Tutkimuksessa ilmenneitä syitä olla hakeutumatta ammatilliseen korkeakoulutukseen olivat muun muassa matala palkkataso, ruumiillisesti ja henkisesti raskas työ ja vaihtelevat työajat.
Lisätietoa: www.uvm.dk/vejl/publikationer.htm?menuid=7550
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Jos kansanopistosi olisi elokuva

Tanskan kansanopistoyhdistys ja Kilroy Travels järjestivät keväällä elokuvakilpailun ”Jos kansanopistosi olisi elokuva”, jossa palkittiin parhaat kansanopistoelämää kuvaavat lyhytelokuvat. Ensimmäisen palkinnon saanut elokuva ”Cooking Højskole” antaa ennakkoluulottoman kuvan kansanopisto-opiskelusta ja sen mahdollisuuksista.
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: folkbildning
Finland

Oppisopimuskouluttajien laatupalkinto Are Oy:lle

Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2007 oppisopimuskouluttajien laatupalkinnon urakointi- ja kiinteistöpalveluyritys Are Oy:lle. Laatupalkinnon arvo on 5 000 euroa.
Are Oy on käyttänyt oppisopimuskoulutusta yli kymmenen vuoden ajan yrityksen liiketoimintaosaamisen ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen. Alan toimintaympäristön muutoksissa yritys on vahvasti kehittänyt ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Yrityksen valmiutta toteuttaa liiketoimintastrategiaa on systemaattisesti tuettu pitkillä koulutusohjelmilla. Lisätietoja:
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/06/
oppisopimuskouluttajien_laatupalkinto.html?lang=fi
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Näyttötutkintojen suosio kasvussa

Yli 60 000 henkilöä osallistui ammatillisiin näyttötutkintoihin vuonna 2006. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan nousua edelliseen vuoteen oli miltei 4 000 henkeä.
Aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen eli tutkintotodistuksen. Ammatillisen osaamisensa voi osoittaa riippumatta siitä, miten ammattitaito on hankittu. Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään henkilökohtaistetusti aikaisemman osaamisen perusteella. 
Lisätietoja:
www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,69666
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Sähköinen ilmoittautuminen toisen asteen opintoihin

Hakuaika toisen asteen oppilaitoksiin umpeutui Islannissa 11. kesäkuuta. Peruskoulun päätti kaikkiaan 4500 nuorta, ja määräaikaan mennessä heistä 4200 oli ilmoittautunut toisen asteen opintoihin. Lisäksi toisen asteen koulutukseen hakeutui 3000 vanhempaa hakijaa, jotka joko vaihtoivat opiskelupaikkaa tai jatkoivat keskeytyneitä opintojaan.
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: vägledning
Island

Pohjolan talo uudistuu

Reykjavikissa sijaitseva Pohjolan talo (Nordens hus) on tänä kesänä kiinni kaksi kuukautta sisätilaremontin ja sähköjohtojen uusimisen takia. Talo avaa jälleen ovensa 18. elokuuta, jolloin järjestetään Reykjavikin kulttuuriyö. Tapahtuma tarjoaa paljon erilaista ohjelmaa ja teemahankkeita. Pohjolan taloa on vuoden alusta johtanut ruotsalainen Max Deger. Hänen tavoitteenaan on tuoda talo taas Islannin kulttuurielämän keskipisteeseen uudistamalla rakennusta ja sen toimintaa.
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Norge

Raportti elinikäisen oppimisen nykytilasta

Norjan opetusministeriö on julkistanut raportin elinikäisestä oppimisesta Norjassa.
Raportissa tarkastellaan elinikäisen oppimisen tämänhetkistä tilannetta, haasteita ja toimintatapoja. Raportin mukaan mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen on tärkeää niin yksilön henkilökohtaiselle kehitykselle, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehitykselle kuin maan arvokehitykselle. Raportti osoittaa, että uudistuksista ja monista hyvistä toimenpiteistä huolimatta matalasti koulutettujen tavoittaminen on edelleen vaikeaa. Muun muassa hyvistä opinto-ohjaajista on pulaa.
Lue koko raportti: 
www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Kompetanse/
Livslang_%20laring_%20Norge2007.pdf
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Globalisaationeuvostolle uusi neuvottelukunta

Globalisaationeuvosto on nimittänyt neuvottelukunnan (advisory board).
Neuvottelukunnan tehtävänä on valvoa asiantunijaraporttien laatua, esittää neuvoston työtapoja koskevia ideoita ja ehdotuksia ja laajentaa kontaktiverkostoa. Neuvottelukunnan jäsenet ovat Tukholman yliopiston kansantaloustieteen professori Karolina Ekholm, Norjan entinen työmarkkinaministeri ja Handelshøyskolen professori Victor D. Norman, ministeriöneuvos Kjell Nyman Ruotsin opetusministeriöstä ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Tomas Ries. Globalisaationeuvoston puheenjohtajana toimii opetusministeri Lars Leijonborg ja pääsihteerinä professori Pontus Braunerhjelm.
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/1454
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Työllisyystakuu nuorille

Perjantaina 1. kesäkuuta hallitus jätti valtiopäiville esityksen, jossa ehdotetaan kunnallisen nuoriso-ohjelman ja nuorisotakuun lopettamista.
Nuorisotyöttömyys kääntyi laskuun vuoden 2007 alussa, mutta se on Ruotsissa edelleen korkeampi kuin muissa pohjoismaissa. Hallitus ehdottaa esityksessään työllisyystakuuta 16–24-vuotiaille nuorille. Jos valtiopäivät hyväksyvät esityksen, takuu astuu voimaan 1. joulukuuta 2007. 
Työllisyystakuu: Työllisyystakuun piiriin kuuluu jokainen 16–24-vuotias nuori, joka on ollut kolme kuukautta kirjoilla työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana. Alkuvaiheessa työnhakija saa erityistä tukea. Tämän jälkeen aktiivista työnhakuprosessia tuetaan erityistoimenpitein, kuten työharjoittelun tai koulutuksen avulla. Ohjelmassa voi olla mukana enintään 15 kuukauden ajan, kuitenkin enintään siihen saakka, että osallistuja täyttää 25 vuotta. 15 kuukautta kestävän ohjelman jälkeen työ- ja kehitystakuu astuu voimaan. Jos työnhakija kieltäytyy työllisyystakuusta, hän menettää oikeutensa työttömyysetuuksiin työttömyyden jatkuessa.
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/8187/a/83424
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Europa

Uusi eurooppalainen verkkosivu välittää opitun tunnustamisen hyviä käytäntöjä

EU:n tukema Leonardo da Vinci -ohjelma on perustanut työryhmän "Transparency, Validation & Credit transfer" osana eurooppalaisen elinikäisen oppimisen strategiaa 2007–2013. Ryhmän tehtävänä on välittää eteenpäin hyviä käytäntöjä da Vinci -hankkeista uudella verkkosivustolla. Suurin osa hankkeista liittyy opitun tunnustamiseen, tutkintojen läpinäkyvyyteen ja non-formaalin ja informaalin oppimisen tunnustamiseen. Uuden verkkosivuston rahoitukseen osallistuu Italian opetusministeriön ohjaus- ja koulutuspoliittinen direktoraatti.  
Lähde: www.tg4transparency.com/index.asp (kesäkuu 2007)
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
nmr_fi


Otsikot 21.6.2007


NVL toivottaa kaikille lukijoilleen mukavaa kesää. Tapaamme taas elokuun lopussa.


NVL
Pohjoismaisen aivoriihen raportti tulevaisuuden osaamisesta – kansalliset seminaarit


POHJOISMAAT
Tunnetko etäopetuksen edelläkävijän?

Call for Papers Mimerin jokavuotiseen tutkijakonferenssiin

Verkostokonferenssi Juutinrauman alueesta


TANSKA
Mittava panostus aikuis- ja jatkokoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin

Miksi nuoret karsastavat ammatillista korkeakoulutusta?

Jos kansanopistosi olisi elokuva


SUOMI
Oppisopimuskouluttajien laatupalkinto Are Oy:lle

Näyttötutkintojen suosio kasvussa


ISLANTI
Sähköinen ilmoittautuminen toisen asteen opintoihin

Pohjolan talo uudistuu


NORJA
Raportti elinikäisen oppimisen nykytilasta


RUOTSI
Globalisaationeuvostolle uusi neuvottelukunta

Työllisyystakuu nuorille


EUROOPPA
Uusi eurooppalainen verkkosivu välittää opitun tunnustamisen hyviä käytäntöjä