6/2009: De sterke kvinnene

 
DialogWeb logo

6/2009: De starke kvinneneDanmark

Kvinder hjælper kvinder

Joumana Nemir og Rikke Skovfoged Nordentoft sammen med Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jakob Hougaard ved overrækkelsen af diplomer på Københavns Rådhus.
Lever man det meste af tilværelsen inden for familiens egne fire vægge, og taler og forstår man kun ganske lidt dansk, er det svært at orientere sig om mulighederne i samfundet og de forventninger, der stilles fra fx skoler og daginstitutioner til børn og forældre. I flere danske byer forsøger såkaldte bydelsmødre at skabe kontakt til de mest isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk
Läs mer »

Finland

På sin mammas gata

I och med att de stora årskullarna går i pension i Finland besätts lärar- och rektorstjänster t.ex. vid medborgar- och arbetarinstituten allt oftare med kvinnor, berättar Pirkko Sartoneva.
Pirkko Sartoneva är sedan augusti ny finländsk koordinator för NVL. Hela sitt vuxna liv har hon arbetat inom den fria bildningen och då hon dessutom har en akademisk examen med nordiska språk som huvudämne är det svårt att tänka sig någon mera lämpad för uppgiften. Innan hon kom till NVL var hon planerare vid intresseorganisationen Kansalaisopistojen liitto KoL- Medborgarinstitutens förbund MiF.
Läs mer »

Island

“Tørr vi, kan vi, vil vi?”

Illustration: Reykjavík bymuseum
Noenlunde slik låt første delen av refrenget til en sangtekst som var populær i “Rauðsokkunum” den islandske kvinnebevegelsen i begynnelsen av åttiåra i Island. Den 24. oktober 1975 streiket islandske kvinner, 25.000 samlet seg på torget i Reykjavik.
Läs mer »

Norge

Dobbelt så sterke?

Renate Grytnes er stolt av boken sin Dobbelt Mamma.
Renate Grytnes er en engasjert og ressurssterk nordisk kvinne, lærer og mamma. Sammen med kollega på Tønsberg Voksenopplæring, Hilde Henriksen, har hun skrevet boken Dobbelt Mamma. Den boken handler om kvinner – om mammaer – som lever i Norden men som kanskje ikke defineres som ”nordiske kvinner” likevel.
Läs mer »

Sverige

Färre yrken och lägre löner – svenska kvinnors lott?

8 mars, Stockholm. Foto: Karin Beate Nøsterud/norden.org
I slutet av sommaren blossade det upp en debatt kring kvinnors löner och övriga villkor på arbetsmarknaden. Orsaken var att ny lönestatistik från 2008 hade sammanställts. Och den visade på samma skillnader som tidigare.
Läs mer »

Färöarna

Sosu-skole i Suðuroy – en uddannelsesmulighed for kvinder

– Uden denne skole ville en del færøske kvinder næppe have fået en uddannelse, da mange ikke ser sig i stand til at flytte til udlandet, siger Jórun Petersen.
-Hvis skolen ikke var i nærområdet, ville jeg nok ikke have taget uddannelsen. Sådan siger 54 årige Meinhild Thomsen, der sammen med sine medstuderende er i gang med den afsluttende del af uddannelsen som sundhedshjælper ved sosu-skolen på Suðuroy, den sydligste ø på Færøerne.
Läs mer »

Estland

The Estonian State is dependent on women

On 28th September, students of Tallinn University and young male teachers discussed the gender role construction problems in Estonia. In the photograph, student Madis Raspel and young teachers Martin Saar and Ott Väli answer students' questions.
Gender segregation is much more apparent in Estonia than in the Nordic countries.
Läs mer »

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

PrenumerationsserviceNVL

Kjære leser

Høsten er her, og oktoberutgaven av DialogWeb er et faktum. Artiklene i denne utgaven handler om de sterke nordiske kvinnene, og deres stesøstre. For slik kan situasjonen altså beskrives.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

syksy on saapunut, ja sen myötä myös lokakuun DialogWeb. Tämän numeron artikkelit käsittelevät Pohjoismaiden vahvoja naisia ja heidän siskopuoliaan. Sillä näin tilannetta voidaan kuvata.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

Autumn is here, and with it the October issue of DialogWeb. The articles in this issue focus on the strong Nordic women and on their stepsisters. Because that is how the situation can be described.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se