6/2009 NVL Uutisia

 

Danmark

Vajaa kolmannes tanskalaisista osallistuu aikuiskoulutukseen

Tämä luku on kolminkertainen verrattuna koko EU:n keskiarvoon, kuten unionin teettämä tuore tutkimus osoittaa.
Tanskan opetusministeriön mukaan tanskalaisten kiinnostus elinikäiseen oppimiseen on kasvanut: vuonna 2000 aikuiskoulutukseen osallistujien osuus väestöstä oli 19,4 %, vuonna 2007 jo 29,2 %. Tanskalaisia enemmän osallistuvat vain ruotsalaiset. Tanskan tuore aikuiskoulutusuudistus on antanut aikuisille uusia mahdollisuuksia esim. korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja tuonut lisärahaa ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Uudistus on luonut paremmat puitteet sekä olemassa olevien koulutusmuotojen toiminnalle että uusien kehittämiselle. EU:n tilastoissa mainitaan myös vapaan sivistystyön toiminta, kuten kansalaisopistot ja kansanopistot.  Lukujen vertailukelpoisuutta on kuitenkin kyseenalaistettu. Asiaan on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi kansansivistysalan kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Linkkejä (tanskaksi):
Tanskan opetusministeriö
DFS Netavisen
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Koulutuksen annin siirtäminen käytännön työtehtäviin

Koulutuksesta saadun tiedon ja osaamisen siirtäminen käytännön työhön on yksi tämän hetken suurimmista pedagogisista haasteista. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, pystymmekö käyttämään koulutuksessa saamiamme tietoja ja taitoja työtilanteissa?
Tähän paneudutaan Kansallisen osaamisen kehittämiseskuksen (Nationalt Center for Kompetenceudvikling, NCK) uudessa kansainvälisessä tutkimuskatsauksessa. Heinäkuun alussa julkistettavassa katsauksessa käsitellään aiheeseen liittyvää tutkimusta 1980-luvulta asti. Katsaus antaa yleiskuvan niistä tekijöistä, jotka lisäävät opetuksen ja oppimisen tehoa ja parantavat niiden vaikutusta. Katsauksessa kuvailtavia tekijöitä ovat mm. oppijoiden tarpeet, hyvä opettaja, esimerkit ja tunnistettavat elementit. Yhteenveto tuloksista on jo nyt luettavissa NCK:n kotisivuilla: 
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8843
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

”Best practicesta” “Future practiceen”

Valtionhallinnon osaamisen ja laadun kehittämisen keskus SCKK järjesti 15. kesäkuuta konferenssin, jonka keskiössä olivat työn ilo, kehittyminen ja osaaminen valtion työpaikoilla.
Otto Scharmer ja Steen Hildebrandt pohtivat, miten pääsisimme eteenpäin ”Best practice” -käsitteestä, joka perustuu menneisyyteen ja sitoo ihmisiä vanhoihin tapoihin ja ajattelutyyleihin, ja alkaisimme kehittää uusiin ajatuksiin ja tomintatapoihin pohjautuvaa ”future practicea”. Useilla valtion työpaikoilla Scharmerin teorioita on työstetty käytännöiksi, ja näitä kokemuksia esiteltiin konferenssissa. Sekä esitysten yhteydessä että workshopissa keskusteltiin siitä, miksi tietyt virheet toistuvat oppimisen ja osaamisen kehittämishankkeissa, vaikka hyviä tutkimuksia ja muita arvioita on olemassa.
Konferenssialustukset saatavilla SCKK:N kotisivuilta http://konference09.sckk.dk/node/26
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk

Finland

Ammatillinen koulutus entistä suositumpi

Kevään 2009 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa haki 95 577 hakijaa, joista 76 745 saa koulutuspaikan syksyllä 2009 alkavaan koulutukseen.
Ammatilliseen koulutukseen oli tänä vuonna 62 267 hakijaa, joista 73 % (45 280) saa koulutuspaikan. Vastaava luku viime vuonna oli 56 965 hakijaa, joista 75 % (42 874) sai koulutuspaikan. Osa muutoksesta selittyy tänä keväänä yhteishakuun ensi kertaa mukaan tulleista tanssi-, musiikki- ja liikunta-aloista, joiden opiskelupaikoista käytiin erityisen kova kilpailu. Taloudellinen tilanne on osaltaan saattanut lisätä koulutukseen hakeutumista. Suosituin ala oli sosiaali- ja terveysala, jonne haki yli 7 600 nuorta.
Lukiokoulutukseen oli 33 310 hakijaa, eli 900 vähemmän kuin keväällä 2008. Paikan lukiosta saa 31 465 hakijaa.
Tietoa yhteishausta, koulutuksesta ja sitä koskevista tilastoista on saatavissa osoitteesta 
www.koulutusnetti.fi.
E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi

Island

Yliopistoja, tiedettä ja innovaatioita koskeva strategia

Kaksi asiantuntijaryhmää – toinen islantilainen, toinen ulkomaisista asiantuntijoista koottu – esitteli 26. toukokuuta raporttinsa Islannin yliopistojen ja islantilaisen tutkimuksen tulevaisuudesta.
Ulkomaista asiantuntijaryhmää johti suomalainen Christoffer Taxell, joka on entinen opetusministeri ja nykyinen Åbo Akademin kansleri. Hänen ryhmänsä mukaan Islannin hallituksen tulee pitää koulutusinvestoinnit ennallaan kaikilla koulutustasoilla. Lisäksi pitäisi uudistaa koulutusta ja tutkimusta, panostaa innovaatioihin, kehittää ja tukea tutkimuksen ja innovaatioiden hallinnointia, päättää  lyhytkantoisista muutoksista ja toteuttaa ne nopeasti. Molemmissa raporteissa suositellaan, että Islannissa toimivat seitsemän korkeakoulua yhdistetään kahdeksi,  joista toinen olisi julkisin varoin toimiva ja toinen yksityinen.
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/4957
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Peruskoulussa ja toisella asteella opiskeli yhteensä yli 105 000

Lukuvuonna  2008–2009 perusasteen ja toisen asteen kaikilla luokka-asteilla opiskeli kaikkiaan 105 483 oppilasta tai opiskelijaa. Tänä lukuvuonna esikoulun ja peruskoulun eri luokka-asteille on  ilmoittautunut yhteensä 61 789 oppilasta ja toiselle asteelle 25 590 opiskelijaa. Syksyllä 2008 kaikista maan 16-vuotiaista 93 % kävi koulua (joko päiväkoulun, iltakoulun tai etäopintojen muodossa).  Noin 18 % kaikista 16–18-vuotiaista jätti opiskelun kesken. Yliopistoissa perus- tai jatkotutkinto-opiskelijoita oli syksyllä 2008 yhteensä 16 944. Heistä 64 % oli naisia, ja naiset ovat enemmistönä kaikissa koulutusohjelmissa insinöörikoulutusta ja luonnontieteitä lukuun ottamatta.
www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=4046
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Asiaa nuorisokoulutuksesta ja vähän aikuiskoulutuksestakin

Norjan suurkäräjät julkistivat tärkeän ilmoituksen lomakauden kynnyksellä.
Tieto ja osaaminen tarjoavat ulospääsyn talouskriisistä ja vahvistavat hyvinvointiyhteiskuntaa. Suurkäräjäilmoitus numero 44 käsittelee norjalaisen osaamisen tilaa. Mitä yhteiskunta tarvitsee, entä yksilö? Millainen tilanne on tällä hetkellä ja mihin suuntaan ollaan menossa? Ilmoituksessa käsitellään koko koulutusjärjestelmää ja sekä formaalia kuin nonformaalia koulutusta, mutta erityisesti painotetaan nuorisoasteen koulutusta ja ammattikoulutusta.
Linkki ilmoitukseen.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Tervetuloa ilmastobussiin!

Etelä-Trøndelagin teitä kiertävä ilmastobussi jakaa tietoa ja hyviä neuvoja.
Linja-auto on osa läänin maaherran kehittämää ilmastotiedotushanketta, ja se vierailee kaikissa Etelä-Trøndelagin läänin kunnissa vuoden 2009 aikana. Hankkeen tarkoituksena on estää voimattomuuden tunnetta ja innostaa ihmisiä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun aikamme suurimmasta haasteesta.
Liikkuvan ilmastoneuvonnan päätavoitteena on vähentää alueen kasvihuonekaasupäästöjä jakamalla tietoa konkreettisista toimintavaihtoehdoista. Linja-auto on erityisvalmisteinen hybridibussi, jonka avulla voidaan esitellä hyvin monenlaisille kohderyhmille teknisiä ratkaisuja, tiedotusmateriaalia ja asiantuntijoiden osaamista. Hankkeen takana on joukko yhteistyökumppaneita. www.kreativetrondelag.no/Klimabussen/
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Norjalais-venäläistä kulttuuriyhteistyötä

Pohjoisilla alueilla tehdään jo nyt paljon yhteistyötä. Norjan ja Venäjän välinen kulttuurivaihto sai kuitenkin hiljattain uutta potkua, kun maat sopivat vuosina 2009–2012 toteutettavasta kolmevuotisesta kulttuurihankkeesta. Tavoitteena on nostaa esiin eri aihealueita, kuten kirjasto, kirjallisuus ja alkuperäiskansojen taide sekä kulttuuri.
Lue lisää...
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Uusi koulutuslaki – tietoa, valinnan mahdollisuuksia ja turvaa

Opetusministeri Jan Björklund esitteli 15. kesäkuuta Ruotsin opetusministeriön ehdotuksen uudeksi koululaiksi.
Uuden lain piiriin kuuluu koulutus päiväkodista aikuiskoulutukseen. Tarkoituksena on, että yhtenäinen lainsäädäntö muodostaa tietoa, valinnan mahdollisuuksia edistävän, turvallisen perustan kaikille koulutusmuodoille ja muille toimintamuodoille jotka se kattaa. Koulutusta koskevia määräyksiä sisältyy tällä hetkellä useisiin eri lakeihin ja säädöksiin, mutta uuden lain myötä ne kootaan yhteen.
Lakiehdotuksessa esitetään muun muassa seuraavaa:
o Päiväkodeista tulee oma koulutusmuotonsa.
o Vapaakoulut ja päiväkodit sisällytetään osaksi koulutointa ja vapaakoulujen tulee noudattaa samoja sääntöjä kuin kunnallisten koulujen. Tämä tarkoittaa muun muassa että niissä tulee – tiettyjä rajoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta – noudattaa kurssi- ja opetussuunnitelmia ja antaa arvosanoja.
o Koulujen tarkastuksesta vastaava virasto saa oikeuden määrätä aiempaa ankarampia sanktioita niille, jotka eivät noudata sääntöjä.
o Hyväksytysti suoritettujen lukiokurssien arvosanoja ei voi enää korottaa kunnallisessa aikuiskoulutuksessa.
Lakiesitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Hallitus aikoo jättää esityksen uudeksi koulutuslaiksi eduskunnalle keväällä 2010, ja laki voi astua voimaan 1. heinäkuuta 2011.
www.regeringen.se/sb/d/10120/a/128291
www.regeringen.se/sb/d/11355/a/128290
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Aikuisten toisen asteen ammattikoulutus – Yrkesvux

Ruotsin kouluvirasto on 15.6. saanut kunnilta vastauksia tekemäänsä seurantakyselyyn kuntien järjestämästä toisen asteen aikuiskoulutuksesta.
Tämän kyselyn lisäksi uusia tietoja kerätään viraston mukaan seuraavan hakukierroksen aikana.
• Aiheet ja kysymykset ovat pääosin samoja kuin kesäkuun kyselyssä.
• Kouluvirasto suunnittelee Yrkesvux-konferenssia, joka järjestettäisiin Tukholmassa 29. lokakuuta.
• Syksyn 2009 alustava aikataulu:
 - Kunnat hakevat vuoden 2010 koulutuspaikkoja Kouluvirastolta kesän aikana.  Hakemusten viimeinen jättöpäivä virastolle on 15.9. Päätökset saataneen valmiiksi 15.10.2009 mennessä.
 - Tämän jälkeen hallitus tekee lopullisen päätöksen vuoden 2010 osalta.
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/15639
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/14728
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Kansansivistysneuvostolta hankerahoitusta joustavalle oppimiselle

Ruotsin Kansansivistysneuvosto julistaa haettavaksi hankerahoitusta paikallisen ja alueellisen kehityksen edistämiseksi.  Tavoitteena on stimuloida pedagogisesti ja kommunikatiivisesti vapaan sivistystyön parissa tapahtuvaa joustavaa oppimista.
www.folkbildning.se/page/578/aktuellaprojekt.htm
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

Ensimmäiset ammattikorkeakoulutukset kiinnostavat

Ruotsin uusi ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa 1. heinäkuuta, ja syksyllä 2009 alkavat ammattikorkeakoulutusohjelmat ovat nyt tiedossa. Ammattikorkeakoulutuksen järjestäminen on herättänyt suurta kiinnostusta. Kaikkiaan 404 hakemuksesta on valittu 89 koulutuksen järjestäjää. Yhteensä tarjolle tulee vajaa 2400 opiskelupaikkaa.
www.regeringen.se/sb/d/11322/a/127799
www.yhkommitten.blogspot.com/
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se

NVL

Pohjoismainen konferenssi aikuiskoulutuksen laadusta

Hotelli Loftleidir, Islanti 10.–12. syyskuuta 2009
Pohjoismainen formaalin aikuiskoulutuksen verkosto järjestää laatuaiheisen konferenssin. Se on suunnattu aikuiskoulutuksen, maahanmuuttajien kieltenopetuksen ja aikuisten erityisopetuksen parissa toimiville opettajille ja aikuisoppilaitosten johdolle.
Ohjelma, lisätietoa ja ilmoittautumislomake:
LINKKI
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Baltic-Nordic seminar September 2009

The County Governor of Hordaland, Norway, has received a grant of 8000 Euro to organise a Baltic-Nordic seminar which takes place in Jöhvi, Estonia 23rd and 24th of September 2009. The initiative to this seminar was taken by the Nordic network of prison education.
The purpose of the Baltic-Nordic seminar is dissimination of the Nordic report "Education in Nordic Prisons. Prisoners' Educational Backgrounds, Preferences, and Motivation", to present the Estonian project and to get information concerning the Prison Service and prison education in the Baltic states
in order to develop and improve prison education further. Focus is also on the cooperation between decision makers and researchers. We would like to develop a better collaboration between the Baltic states and the Nordic countries on this area.
Nordic Network for Prison Education are co-organisers.
www.fengselundervisning.net
Torfinn Langelid
E-post: tfo(ät)fmho.no

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 23.6.2009

NVL:n aloitussivulle