6/2010: Ung i Norden

 
DialogWeb logo

6/2010: Ung i NordenDanmark

Unges ledighed bekymrer i hele Norden

Selv om vi heldigvis ikke er på niveau med sydeuropæiske landes ungdomsledighed, har finanskrisen ramt os i et omfang, ingen havde forudset, siger Lars Djernæs
I hele Norden er ungdomsarbejdsløsheden kommet højt på den politiske dagsorden efter finanskrisen. Mange initiativer er sat i værk for at komme den til livs, ikke mindst fordi ledighed i ungdomsårene rummer en høj risiko for senere marginalisering. En ny rapport sammenligner og analyserer tiltagene i de nordiske lande med henblik på, at landene vil finde inspiration hos hinanden til en endnu mere effektiv indsats
Läs mer »

Finland

Uppsökande ungdomsarbete fungerar

Foto: Johannes Jansson /norden.org
Uppsökande ungdomsarbete vänder sig till unga i åldern 17-29 år som löper risken att bli utanför utbildning och arbetsliv och som saknar ett socialt skyddsnät. I Finland startade man den här formen av försöksverksamhet år 2008 och den har visat sig vara mycket effektiv. Från och med år 2011 är den lagstadgad och därmed obligatorisk i alla kommuner.
Läs mer »

Island

Hoppet ut fra et helikopter!

- Selvfølgelig kan man trene og tilegne seg mye kunnskap på den måten, men det er også en hel del som bare kommer igjennom erfaring, sier Arnar Felix Einarsson
Han landet på Hvannadalshnukur for å redde en gruppe fjellvandrere som var rammet av snøras. Hvannadalshnukur er Islands høyeste topp, over 2000 meter, og en del av Vatnajökull, Europas største isbre. Dette hoppet og etterfølgende berging er en av utallige oppgaver som Arnar Felix Einarsson, fjellguide og medlem av speidernes redningskorps i Kopavogur, har utført med hell.
Läs mer »

Norge

Tett oppfølging er viktigst

Foto: Johannes Jansson /norden.org
Drop-out eller avbrudd i videregående opplæring er i ferd med å utvikle seg til et samfunnsproblem i Norge. Hapro senter for yrkeskvalifisering på Hadeland går nye veier for å hindre ungdom i å avbryte skolegangen. Deres prosjekt gir hver enkelt elev svært tett oppfølging. Det gir resultater.
Läs mer »

Sverige

Rätt riktning för Jeanette

Året i yrkeshögskolan är intensivt, så om man ska läsa här måste man veta att det är det man vill göra, säger Jeanette Canborn
Det är inte alla som vill läsa långa, teoretiska utbildningar med osäkra utsikter om framtida jobb. I Sverige finns sedan den 1 juli 2009 av en myndighet som förvaltar yrkeshögskoleutbildningar och ställer kravet att utbildningarna ska ha ett nära samarbete med arbetsmarknaden.
Läs mer »

Åland

Sätt ungdomarna främst

Foto: www.fotoakuten.se
Ungdomsarbetarna har, tillsammans med berörda instanser, försökt arbeta fram en fungerande vardag för ungdomarna utifrån deras egna behov. Antagligen är det tack vare Ålands litenhet som det finns ett skyddsnät för de ungdomar som t.ex. saknar studie- eller arbetsplats. På Åland saknas nämligen en ungdomslag som skyddar ungdomarnas rättigheter.
Läs mer »

Färöarna

Verden kalder – færøske unge rejser bort for at uddanne sig

Holger Arnbjerg er leder af det Internationale Kontor på Fróðskaparsetrið, Færøernes Universitet.
Pilotuddannelse i Spanien, medicin i Polen og fotografi i Australien. Færøske unge har for alvor åbnet øjnene for hele verden, når det gælder valg af uddannelsessted. I dag rejser de til alle kontinenter for at uddanne sig, men vil de også vende hjem igen efter endt uddannelse?
Läs mer »

Estland

Danger of a New Lost Generation in Estonia

Tallinn Construction School can now also accept unemployed young people to their free courses.
The International Labor Organization (ILO) has observed that unemployment rates of young people have risen to a record number of 81 million worldwide, thus creating the possibility of appearance of a new lost generation. The danger of a lost generation should be taken very seriously in Estonia since within the European Union the rate is higher only in Spain.
Läs mer »


Läs också

Analys Norden:

Ungdomsledighed

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

PrenumerationsserviceNVL

Kära läsare

Marja Beckman
Marja Beckman
Om du inte fortfarande är ung, kanske du minns hur det var? Minns du frustrationen i att ständigt bli bortvald i arbetsansökningar eftersom du saknade erfarenhet, den hårda konkurrensen om att komma in på intressanta utbildningar och svårigheten att hitta en egen bostad?
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija

Jos et enää ole nuori, muistat ehkä, millaista nuoruus oli? Muistatko, kuinka turhauttavaa oli jäädä toistuvasti ilman hakemaasi työpaikkaa työkokemuksen puuttumisen vuoksi, kuinka kovaa kilpailu kiinnostavista opiskelupaikoista oli ja kuinka vaikeaa oli löytää oma asunto?
Läs mer »

NVL

Dear Reader

If you are no longer young, maybe you can remember what it was like? Do you remember how frustrating it was to always have your job applications turned down because of insufficient work experience, how hard you had to compete to get into an interesting school or college, how difficult it was to find a place to live?
Läs mer »

DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 8 gånger om året.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 8 times a year.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se