6/2011: Kulturell mångfald

 
DialogWeb logo

6/2011: Kulturell mångfald


Danmark

Fortæl de gode historier

Det er veldokumenteret, at der er grobund for mere kreativitet i et miljø, hvor medarbejderne er forskellige, når det gælder køn, alder, uddannelse og kulturel baggrund eksempelvis, end i et miljø, hvor alle ligner hinanden, siger Charlotte Breinholt.
Det er på én gang vigtigt, at medarbejderne afspejler det samfund, de servicerer, og at de udnytter indbyrdes forskellighed til at tænke i nye løsninger, mener man i DSB. Virksomheden blev i år belønnet med en pris for sit årelange strategiske arbejde for at styrke mangfoldigheden på arbejdspladsen.
Läs mer »

Finland

Vägledning ska basera sig på respekt för individen

Raimo Vuorinen. Bild: Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH)
Beklagligt många vägledningstjänster är riktade till medborgarna – inte skapade tillsammans med dem. Enligt utredningen ”Voice of Users”, som NVL publicerade i augusti i år, skulle medborgarna delta mycket aktivare i utformandet av kunskaps-, informations- och vägledningstjänster om de bara gavs bättre möjligheter till det. Att stärka den dialogen är viktigt oberoende av kulturell bakgrund, säger Raimo Vuorinen, doktor i pedagogik och något av en guru inom vägledning.
Läs mer »

Island

Mangfoldig kultur!

– Det ligger i akademiets natur at være åpen overfor sine omgivelser, hvis ikke så fungerer den ikke riktig, siger Hjálmar H. Ragnarsson
Det sies at hvis man vil ta pulsen på hva som skjer i Island så bør man stå grytidlig opp og rusle til nærmeste utendørs svømmebasseng, sette seg godt til rette i den varmeste ”heitur pottur” (små bassenger hvor varmen er 34-42°C) og lytte godt etter. Fordi det er her – i landets ”heitir pottar” at dagen startes for mange, det stedet hvor livet går videre.
Läs mer »

Norge

Velkommen inn til Sisa

Sisa-venner lærer å sette opp telt. Foto: Sisa
Sisa betyr inn på samisk. Og hos SISA er alle velkommen inn. Til tross for vanskelig økonomi og uforutsigbare rammer feiret kultursenteret nettopp fireårsdag. Fire år som møteplass på tvers. - Vi bryr oss ikke om du er same, nordmann, kvæn eller araber, sier SISA-leder John-Tore Martinsen.
Läs mer »

Sverige

Teorier om mångfald mötte verkligheten

Torbjörn Messing och Pirjo Lahdenperä i entrén till Mälardalens högskola i Västerås. De är glada över vilket intresse deras projekt Jämbredd har väckt både inom och utanför forskarvärlden.
Det är så gott som standard för en organisation att hävda att man arbetar för mångfald och jämställdhet. Orden används flitigt i styrdokument och verksamhetsplaner. Men det är inte sällan bara tomma ord och i verkligheten ser det ofta annorlunda ut, konstaterar Torbjörn Messing och Pirjo Lahdenperä vid Mälardalens högskola. Under två år har de drivit projektet Jämbredd som har utbildat personal och chefer i mångfald.
Läs mer »

Åland

Mångfald i regnbågens alla färger

HBT-föreningen Regnbågsfyren ger hopp, foto: UDDA Kultur & Kommunikation
Kulturell mångfald handlar om så mycket mer än etnicitet, menar Regnbågsfyrens ordförande Lina Antman. Hon berättar att det inte är utan anledning som regnbågen är en viktig symbol inom HBT-rörelsen.
Läs mer »

Färöarna

Den vigtige adgang til sprogfællesskabet

28-årige Svetlana Ananina kommer fra Yekaterinburg i Rusland. Hon er bosat i Torshavn, hvor hun går til undervisning i færøsk for udlændinge.
Sproget er en forudsætning for en vellykket integration. Og de 900 udlændinge fra 85 forskellige lande, der er bosat på Færøerne, har mulighed for at få 20 timers gratis undervisning i færøsk.
Läs mer »

Estland

Moslems in Estonian Society

In his childhood Ildar Muhhamedsin had many Arabic books at home but he could not read them. Now he is the chief mufti in Estonia.
Estonian society was multicultural also during the Soviet era, however the aim then was to create a unified Soviet people that is based on Russian language and culture. With the re-independence of Estonia the representatives of the various cultures living in Estonia started looking for their own roots again. Several Belo-Russian, Ukrainian, Azerbaijani and other nations opened their own churches and Sunday-schools in Estonia, some of which are still active today.
Läs mer »

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Kära läsare

I början av millenniet (november 2001) antog UNESCO enhälligt en Allmän förklaring om kulturell mångfald. Den dåvarande generaldirektör Koïchiro Matsuura hyste förhoppningar om att förklaringen en dag skulle få samma genomslagskraft som FN:s mänskliga rättigheter. Återigen poängterade UNESCO hur avgörande det är att dialogen mellan de olika kulturerna fungerar och hur nödvändigt det är att de olika kulturerna dessutom förstår och respekterar varandra.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

vuosituhannen alussa (marraskuussa 2001) Unesco hyväksyi yksimielisesti kulttuurista moninaisuutta koskevan yleismaailmallisen julistuksen. Silloinen pääjohtaja Koïchiro Matsuura esitti toiveenaan, että julistus saisi ennen pitkää samanlaista painoarvoa kuin YK:n ihmisoikeuksien julistus. Unesco korosti jälleen, kuinka ratkaisevassa asemassa kulttuurien välinen toimiva vuoropuhelu on, ja kuinka välttämätöntä on, että eri kulttuurit myös ymmärtävät ja kunnioittavat toisiaan.
Läs mer »

NVL

Dear Reader

At the beginning of this millenium (in November 2001), the Universal Declaration on Cultural Diversity was unanimously adopted by UNESCO. The then Director-General Koïchiro Matsuura voiced hopes that the declaration would ”one day acquire as much force as the Universal Declaration of Human Rights”. Once again, UNESCO emphasised how crucial it is to have a functioning intercultural dialogue and how necessary it is for the different cultures to understand and respect one another.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 6 gånger under år 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 6 times during the year of 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se