65 165 sai opiskelupaikan korkeakoulusta

Vuoteen 2016 verrattuna opiskelupaikan saaneiden määrä laski hieman (2 %).

 

Opiskelupaikan saaneiden määrä kuitenkin kasvoi sellaisilla aloilla, joilla on työvoimapula, kuten IT- ja insinöörikoulutuksissa. Opiskelemaan päässeiden määrä väheni erityisesti merenkulku- ja taidealan oppilaitoksissa sekä kaksivuotisissa ammatillisissa korkeakoulutusohjelmissa. Ammatillisen korkeakoulutuksen paikkamäärän lasku johtuu osaksi siitä, että englanninkielisten koulutusten aloituspaikkoja on vähennetty.

Lisää tilastoja ja lisätietoa (tanskaksi)

Keskeisiä lukuja

optagne.jpg