7. Motivation og ny teknologi

 

Session 7

Motivation og ny teknologi

CHAIR:

Torhild Slåtto, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), medlem i Nordisk Distansnetværk. Norge

Torhild Slåtto

er daglig leder for Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF). Hun er utdannet sosiolog og journalist. I NVL-sammenheng er hun leder av nettverket for fjernundervisning, DISTANS, hvor hun har vært norsk representant helt fra starten. Hun er også bidragsyter i Dialog.

 


 

PRÆSENTATION: Sosiale media – fra hinder til motivasjonsfaktor i voksnes læring? Ingemar Svensson, Göteborgs Universitet, Sverige 

Ingemar Svensson

Ursprungligen folkhögskollärare på Åsa folkhögskola i Sörmland, Sverige. Har arbetat som projektledare på Folkbildningsrådet med större distansprojekt 1998 - 2002 och arbetade därefter som utvecklingsledare på Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, en statlig myndighet med uppgift att stödja utvecklingen av flexibelt lärande, till dess nerläggning 2008. Huvudredaktör för nättidskriften "Nät och bildning". Har därefter arbetat i nära samarbete med Ove Jobring på Göteborgs Universitet med utveckling av nätbaserad kontinuerlig kvalifikationsutveckling för professionsgrupper. Är också rådgivare i projektfrågor åt Upendo Enterprise www.upendo.se och är en av fyra medlemmar av tankesmedjan OmBildning, www.tankesmedjanombildning.se. Är också extern projektbedömare åt Internationella Programkontorets  och åt EACEA i Bryssel. 63 år gammal. Gift, utflugna barn, bor och arbetar i Katrineholm.

Erfaringer med temaet 

Jag har arbetat med kollaborativt distanslärande sedan 1996, huvudsakligen med utveckling av nätbaserad studiecirkelmetodik. De senaste fem åren har jag mer och mer intresserat mig för och arbetat med utveckling av nätbaserade lärgemenskaper och informellt lärande och i synnerhet hur man kan koppla samman den nätbaserade studiecirkeln med den nätbaserade lärgemenskapen. En naturligt konsekvens har då blivit att hitta vägar att utnyttja de snabbt framväxande sociala media som miljö och plattform för ett samarbetslärande i öppna lärgemenskaper.
 
www.upendo.se
www.tankesmedjanombildning.se

Sosiale media – en motivasjonsfaktor i voksnes læring?

I denna presentation har jag för avsikt att visa hur man med hjälp av sociala media, i detta fall Facebook, och ett informellt kollaborativt nätbaserat lärande, kan motivera och aktivera icke studieinriktade eller studiemotiverade vuxna till ett aktivt lärande.
Jag kommer att ta min utgångspunkt i en mycket framgångsrik heldistans folkhögskolekurs riktad till människor som lider av Doft- och Kemikalieöverkänslighet (SHR, MCS).
För att möta ett, från kursdeltagarna, starkt uttalat behov av ett fortsatt lärande och erfarenhetsutbyte, utvecklades en helt nätbaserad och öppen lärgemenskap där deltagarna efter varje kursslut erbjöds medlemskap. Kombinationen inledande kurs med studiecirkelmetodik och öppen lärgemenskap har under snart sex år varit ett mycket framgångsrikt koncept. Problemet är bara att denna lärgemenskap når alltför få av den halva miljon svenskar som lider av SHR/MCS och att alltför få är aktiva i ett lärande kring sin sjukdom och hur de kan leva med den. I ett nu pågående projekt testar vi att använda Facebook (fler än 3 miljoner användare i Sverige) som ny miljö och plattform för den lärgemenskap som redan finns. Tanken är att genom att bejaka och samtidigt utmana det sociala mediets kultur kunna nå ut bättre och motivera flera människor att delta i ett informellt lärande utan att samtidigt försvaga lärgemenskapens kollaborativa kvalitet.
Vårt projekt visar att detta är möjligt givet noggranna förberedelser, givet en ursprunglig kärntrupp av erfarna lärgemenskapsdeltagare, givet en diskret men aktiv moderation och givet en genomtänkt metodik för att kontinuerligt motverka och utmana den flyktighet och otålighet som är ett av de starkaste inslagen i sociala medias kultur.

 


 

PRAKSISEKSEMPEL: Motivating Learners with Technology – virtual learning environments and ICT in language learning; Nicky Hockly, Director of Pedagogy, The Consultants-E. Spain

Nicky Hockly

is the Director of Pedagogy of The Consultants-E (www.theconsultants-e.com ). She is co-author of How to Teach English with Technology (Pearson Longman 2007), which won the 2007 Ben Warren International House Trust Prize, and of Teaching English as a Foreign Language for Dummies (John Wiley 2009), and of Teaching Online: Tools & Techniques (Delta Publishing, forthcoming 2010). She specialises in online teaching and training via virtual learning environments such as Moodle, but is also involved in the application of ICT (Information and Communications Technology) in the language classroom. You can read more about Nicky at: www.theconsultants-e.com/courses/tutors/hockly and on her blog: www.emoderationskills.com.

Motivating Learners with Technology

These days language teachers are increasingly expected to include technology and web-based tools in their classroom teaching. However, it’s often difficult for teachers to know not only what resources and tools are available, but how they can be best be exploited in the language classroom. This workshop looks at some free Internet-based resources and tools, providing practical examples of how they can be used by teachers in the classroom.
We will start with an online seminar on 26 May exploring a couple of tools, and considering how these can motivate our learners. We will then continue with a f2f workshop in Copengaen on 4 June, looking at a further range of tools and activities. You can attend either or both of these events.

See presentation.

Torhild Slåtto
Torhild Slåtto
Presentation (pdf)


Ingemar Svensson
Ingemar Svensson
Presentation (pdf)


Nicky Hockly
Nicky Hockly
Presentation (pdf)


Referat från sessionen:

PDF