70 millioner NOK til å danne internasjonale partnerskap

 
Arvid Hallén (t.v.), administrerende direktør i Norges forskningsråd, og Alf Rasmussen, direktør i Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Arvid Hallén (t.v.), administrerende direktør i Norges forskningsråd, og Alf Rasmussen, direktør i Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).
SIU og Forskningsrådet har lansert et nytt, stort partnerskapsprogram for internasjonalisering i høyere utdanning, og lyser nå ut midler for å øke utveksling og utenlandserfaring for forskere og studenter på alle stadier i karrieren. Søknadsfristen er 27. mai.

Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) er et nyopprettet, internasjonalt partnerskapsprogram. Programmet skal stimulere til langsiktig faglig samarbeid for forskere og studenter i åtte prioriterte land utenfor Europa: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Läs mer


Källa: Universitets- och högskolerådet